Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených

(zverejnené 29.5.2003)  

Ukazovateľ

Rok
1998 1999 2000 2001 2002
Počet ošetrených a vyšetrených osôb 144913 131461 141048 162717 160038
Počet vyšetrení na 1 osobu/rok 20,40 19,30 19,93 22,14 20,85

                                                                                                      

Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených v stomatologických ambulanciách

(zverejnené 29.5.2003)

Ukazovateľ

Rok
1998 1999 2000 2001 2002
Počet ošetrených a vyšetrených osôb 17044 17001 15182 18749 20231
Počet výkonov 40197 25328 20952 31668 29713
Počet vyšetrení na 1 osobu/rok 2,40 2,49 2,14 2,55 2,63

                                                                                                       

Pracovná neschopnosť obvinených a odsúdených podľa klasifikácie chorôb a úrazov    

(zverejnené 29.5.2003)         

Choroby Počet PN Počet dní PN % z celkového počtu PN
Choroby dýchacej sústavy 1247 7818 33,33
Poranenia a otravy 671 8688 17,93
Choroby sústavy svalov, kostí a spojivového tkaniva 417 3996 11,14
Choroby tráviacej sústavy 351 2774 9,38
Choroby kože a podkožného tkaniva 274 2849 7,32
Poruchy duševné a poruchy správania 150 1588 4,00
Choroby obehovej sústavy 138 1987 3,68
Infekčné a parazitálne choroby 103 831 2,75
Choroby ucha 97 685 2,59
Choroby oka 85 957 2,27
Choroby močovej a pohlavnej sústavy 80 597 2,13
Ostatné 211 2818 3,48