Prehľad priemerných počtov obvinených a odsúdených osôb zaradených do práce

a ich priemerná pracovná odmena

 

(zverejnené 30.5.2003)

 

Ústav

Priemerný počet obv. a ods. zaradených do práce

Priemerná pracovná odmena obvinených a odsúdených

Celkom

z toho

Celkom

z toho

vnút. prev. vedľ. hosp. iné práv. osoby vnút. prev. vedľ. hosp. iné práv. osoby
Banská Bystrica 30 30 - - 3 506 3 506 - -
B. Bystrica - Kráľová 262 62 200 - 2 645 3 638 2 338 -
Bratislava 63 63 - - 3 414 3 414 - -
Dubnica 278 28 250 - 2 243 3 286 2 124 -
Hrnčiarovce 462 77 385 - 2 546 3 506 2 355 -
Ilava 189 49 140 - 2 183 3 175 1 832 -
Košice 131 32 99 - 2 188 3 297 1 822 -
Košice - Šaca 171 52 119 - 2 631 3 496 2 249 -
Leopoldov 287 97 190 - 2 996 3 204 2 890 -
Levoča 17 17 - - 2 842 2 842 - -
Nitra 38 38 - - 3 254 3 254 - -
Nitra - Chrenová 152 18 134 - 2 099 3 201 1 952 -
Prešov 130 32 98 - 2 534 3 502 2 222  
Ružomberok 79 22 57 - 2 873 3 460 2 644 -
Sučany 119 32 87 - 1 931 3 255 1 447 -
Trenčín 82 40 42 - 3 276 3 174 3 372 -
Želiezovce 414 69 345 - 2 123 3 353 1 878 -
Žilina 23 23 - - 3 546 3 546 - -
Spolu 2 927 781 2 146 - 2 504 3 359 2 193 -