ZLOŽENIE ODSÚDENÝCH  PODĽA VÝŠKY ULOŽENÉHO TRESTU OS K 31.12.2002

(zverejnené 4.6.2003)

 

Spolu

doživotie 16
do 25 r 67
do 15 r 500
do 10 r 943
do 5 r 808
do 3 r 734
do 2 r 1 148
do 1 r 977
do 6 m 264

NÁSTUP VTOS V ROKU 2002 Z VAZBY A OBČIANSKEHO ŽIVOTA

  Počet
Z väzby 1 954
Z obč. živ. 2 700

ZLOŽENIE ODSÚDENÝCH PODĽA PRACOVNEJ KVALIFIKÁCIE /PK/

  Počet
Bez PK 2 983
S PK 2 474