VYUŽITIE KAPACITY VÄZENSKÝCH ZARIADENÍ ZVJS V ROKU 2002

(zverejnené 3.6.2003)

  %
BB 89,5
BB-Kráľ. 76,6
Bratislava 102,6
Dubnica 86,8
Hrnčiarovce 61,4
Žabí majer 45,3
Ilava 66,5
Košice-VV 86,4
Košice-VT 77,8
Šaca 90,9
Leopold-VT 98,5
Leopold-VV 80,9
Levoča 98,4
Nitra 97,0
Chrenová 68,8
Prešov 75,5
Prešov-VT 80,1
Ružomberok 81,9
Sučany 67,8
Trenčín 73,7
Opatovce 91,8
Želiezovce 86,2
Sabová 40,0
Žilina

103,6