ZLOŽENIE ODSÚDENÝCH PODĽA VZDELANIA K 31.12.2003

(zverejnené 3.6.2003)

Negramotní 121
Neúplné základné 1100
Základné 1951
Stredoškolské 1807
Úplné stredoškolské 445
Vysokoškolské 33

 

POČET ZÁCHYTOV DROGOVO ZÁVISLÝCH OSOB V ÚSTAVOCH ZVJS

Rok 1998 1999 2000 2001 2002
Počet 517 552 563 539 696