VÝVOJ POČTU OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH CUDZINCOV K 31.12.2002

(zverejnené 3.6.2003)

Rok Obvinení Odsúdení Spolu
1998 85 63 148
1999 99 66 165
2000 123 71 194
2001 111 83 194
2002 121 71 192