VÝVOJ PRIEMERNÉHO POČTU OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH

(zverejnené 3.6.2003)

 

 

Rok Obvinení Odsúdení Spolu
1998 1678 5424 7102
1999 1805 5003 6808
2000 1932 5145 7077
2001 1943 5405 7348
2002 2301 5457 7758