PRIEMERNÝ VEK A DĹŽKA SLUŽBY PRÍSLUŠNÍKOV

(zverejnené 10.6.2003)

Rok 1998 1999 2000 2001 2002
Vek 38 38,4 37,8 36,8 37,6
Služba 12,4 12,4 11,3 11,3 11,5

 

VZDELANIE PRÍSLUŠNÍKOV

Rok 1998 1999 2000 2001 2002
Z + SOU 587 345 260 176 151
SŠ + mat. 3070 3334 3390 3490 3511
Bakal. 32 43 75 74 82
530 563 609 637 671