VÝVOJ ZAMESTNANOSTI ODSÚDENÝCH PODĽA PRIEMERNÝCH POČTOV

(zverejnené 4.6.2003)  

  1998 1999 2000 2001 2002
Počet 2714 2344 2475 2763 2918
% 59,89 56,67 58,08 62,78 64,23

 

VÝVOJ SŤAŽNOSTÍ

  1998 1999 2000 2001 2002
Neopodst. 268 326 331 349 406
Opodst. 17 11 21 19 20