Vývoj priemerného počtu obvinených a odsúdených

(zverejnené 30.5.2003)

 

Obvinení

Odsúdení

Spolu

1998

1678

5424

7102

1999

1805

5003

6808

2000

1932

5145

7077

2001

1943

5405

7348

2002

2301

5457

7758