PREHĽAD O RÝCHLOSTI KONANIA U OSÔB ODSÚDENÝCH KRAJSKÝMI SÚDMI V ROKU 2002

(zverejnené dňa 19.3.2003)
Kraj Počet odsúdených Od dôjdenia veci na súd do právoplatnosti rozhodnutia uplynulo Priemer v mes.
do 1 mesiaca od 1 do 3 mesiacov od 3 do 6 mesiacov od 6 do 9 mesiacov od 9 mes. do roka viac ako 1 rok
počet % počet % počet % počet % počet % počet %
BA 38 0 - 0 - 3 7,89 3 7,89 7 18,42 25 65,79 30,7
TT 14 0 - 1 7,14 3 21,43 5 35,71 1 7,14 4 28,57 12,1
TN 18 0 - 0 - 2 11,11 6 33,33 1 5,55 9 50,0 18,7
NR 29 0 - 1 3,45 6 20,69 6 20,69 2 6,89 14 48,28 12,8
ZA 21 0 - 0 - 3 14,29 3 14,29 3 14,29 12 57,14 20,8
BB 48 0 - 0 - 1 2,08 5 10,42 6 12,5 36 75,0 47,6
PO 22 0 - 0 - 3 13,64 9 40,91 2 9,09 8 36,36 13,9
KE 40 0 - 2 5,0 8 20,0 1 2,5 2 5,0 27 67,5 28,7
SR 230 0 - 4 1,74 29 12,61 38 16,52 24 10,43 135 58,69 27,1