PREHĽAD O OSOBITNE SLEDOVANÝCH TRESTNÝCH ČINOCH,
PODIELE TRESTOV A JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH ODSÚDENÝCH V ROKU 2002

III. HLAVA - trestné činy proti poriadku vo verejných veciach 

(zverejnené dňa 10.3.2003)

Kraj

Počet odsúdených

Tresty uložené odsúdeným a ich podiel

Počet odsúdených vo vybraných kategóriách

Počet odsúdených

NEPO

%

PO

%

PT ul. samos.

%

iné samos. tresty

%

mlad.

žien

rec. uznaných súdom

vplyv alkoh.

§155až 156 Tr.z.

§160 až 162 Tr.z.

BA

310

72

23,2

178

57,4

26

8,4

34

10,9

8

19

36

36

34

7

TT

193

44

22,8

121

62,7

10

5,2

18

9,3

3

10

10

28

29

1

TN

120

35

29,2

68

56,7

10

8,3

7

5,8

3

5

19

25

38

1

NR

192

29

15,1

140

72,9

13

6,8

10

5,2

5

20

30

30

45

4

ZA

204

23

11,3

144

70,6

21

10,3

16

7,8

12

12

10

29

36

0

BB

255

48

18,8

163

63,9

22

8,6

22

8,6

8

19

59

58

80

2

PO

200

32

16,0

125

62,5

18

9,0

25

12,5

12

11

25

22

26

0

KE

336

60

17,8

212

63,1

38

11,3

26

7,7

10

19

15

24

46

1

SR

1 810

343

18,9

1 151

63,4

158

8,7

158

8,7

61

115

204

252

334

16