PREHźAD O DŎKE VÄZBY V PRÍPRAVNOM KONANÍ NA OKRESNÝCH SÚDOCH V ROKU 2002

(zverejnené dňa 19.3.2003)
Kraj Počet osôb do 3 mesiacov od 3 do 6 mesiacov od 6 mesiacov do 1 roka od 1 do 2 rokov viac ako 2 roky Priemer v dňoch
počet % počet % počet % počet % počet %
BA 258 92 35,6 120 46,5 41 15,9 5 1,9 0 - 132
TT 146 116 79,5 21 14,4 6 4,1 3 2,1 0 - 77
TN 76 48 63,2 21 27,6 4 5,3 3 3,9 0 - 101
NR 187 68 36,4 70 37,4 37 19,8 12 6,4 0 - 155
ZA 185 154 83,2 23 12,4 8 4,3 0 - 0 - 66
BB 175 119 68,0 43 24,6 13 7,4 0 - 2 1,1 96
PO 159 103 64,8 35 22,0 18 11,3 3 1,9 0 - 100
KE 267 215 80,5 46 17,2 4 1,5 2 0,7 0 - 68
SR 1 453 915 62,9 379 26,1 131 9,0 28 1,9 2 0,1 100

 

PREHźAD O DŎKE VÄZBY V PRÍPRAVNOM KONANÍ NA KRAJSKÝCH SÚDOCH V ROKU 2002

Kraj Počet osôb do 3 mesiacov od 3 do 6 mesiacov od 6 mesiacov do 1 roka od 1 do 2 rokov viac ako 2 roky Priemer v dňoch
počet % počet % počet % počet % počet %
BA 24 2 8,3 9 37,5 11 45,8 0 - 2 8,3 268
TT 2 1 50,0 1 50,0 0 - 0 - 0 - 90
TN 13 2 15,4 6 46,2 1 7,7 3 23,1 1 7,7 297
NR 20 2 10,0 8 40,0 6 30,0 4 20,0 0 - 247
ZA 15 3 20,0 10 66,7 2 13,3 0 - 0 - 126
BB 28 2 7,1 7 25,0 11 39,3 8 28,6 0 - 279
PO 16 3 18,7 13 81,3 0 - 0 - 0 - 116
KE 23 8 34,8 8 34,8 0 - 5 21,7 2 8,7 273
SR 141 23 16,3 62 44,0 31 22,0 20 14,2 5 3,5 240