POČET OSÔB, U KTORÝCH SÚD ROZHODOL O OSLOBODENÍ,
PODMIENEČNOM ZASTAVENÍ, ZASTAVENÍ A POSTÚPENÍ,

V ROKU 2002 - OKRESNÉ A KRAJSKÉ SÚDY

(zverejnené 18.3.2003)

Kraj

Počet osôb, u ktorých došlo k

oslobodeniu

podmienečnému zastaveniu stíhania podľa § 307 Tr. por.

zastaveniu trestného stíhania

postúpeniu inému orgánu

BA

99

49

56

7

TT

66

23

21

1

TN

51

31

28

3

NR

33

85

43

1

ZA

145

74

48

14

BB

128

70

40

16

PO

60

95

48

23

KE

148

189

94

20

SR

730

616

378

85