PREHĽAD O POČTE ODSÚDENÝCH A TRESTOCH V ROKU 2002

MLADISTVÍ

(zverejnené dňa 19.3.2003)
Kraj Počet odsúd. Počet spáchaných skutkov Tresty
NEPO % PO % peňažný trest % iné %
BA 99 135 16 16,2 70 70,7 0 - 13 13,1
TT 170 358 11 6,5 141 82,9 0 - 18 10,6
TN 161 313 14 8,7 135 83,9 1 0,6 11 6,8
NR 227 472 17 7,5 179 78,9 2 0,9 29 12,8
ZA 280 583 28 10,0 226 80,7 1 0,4 25 8,9
BB 390 594 39 10,0 273 70,0 2 0,5 76 19,5
PO 507 897 62 12,2 310 61,1 2 0,4 133 26,2
KE 642 891 88 13,7 440 68,5 4 0,6 110 17,1
SR 2 476 4 243 275 11,1 1 774 71,6 12 0,5 415 16,8