PREHĽAD O VÝSLEDKOCH ODVOLACIEHO KONANIA V TRESTNÝCH VECIACH V ROKU 2002
(OKRESNÉ SÚDY)

(zverejnené dňa 19.3.2003)
Kraj Počet osôb vo vybavených odvolaniach Spôsob vybavenia a podiel na vybavených odvolaniach
zamietnuté a späť vzaté zrušené a vrátené zmena oslobodené inak
vo výroku o vine trest sprísnený trest zmiernený
počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet %
BA 586 299 51,02 138 23,55 0 0 45 7,68 39 6,66 6 1,02 59 10,07
TT 426 236 55,40 94 22,07 5 1,17 14 3,29 12 2,82 1 0,23 64 15,02
TN 153 100 65,36 24 15,69 1 0,65 7 4,58 6 3,92 0 - 15 9,80
NR 433 199 45,96 93 21,48 19 4,39 26 6,00 60 13,86 2 0,46 34 7,85
ZA 529 252 47,64 118 22,31 12 2,27 23 4,35 46 8,70 19 3,59 59 11,15
BB 685 416 60,73 126 18,39 9 1,31 35 5,11 62 9,05 10 1,46 27 3,94
PO 416 211 50,72 125 30,05 2 0,48 36 8,65 19 4,57 0 - 23 5,53
KE 662 375 56,65 191 28,85 5 0,76 21 3,17 55 8,31 3 0,45 12 1,81
SR 3 890 2 088 53,68 909 23,37 53 1,36 207 5,32 299 7,69 41 1,05 293 7,53