VYBRANÉ DRUHY OCHRANNÝCH OPATRENÍ A POČET OSÔB,
KTORÝM BOLI ULOŽENÉ V ROKU 2002

(zverejnené 18.3.2003)
Kraj Ochranné liečenie Ochranná výchova
protialkoholické protitoxikomanické iné
úst. amb. úst. amb. úst. amb.
BA 2 3 40 74 2 2 0
TT 11 14 18 35 1 2 1
TN 14 5 10 2 3 3 0
NR 8 17 17 6 6 9 1
ZA 9 7 4 0 7 4 0
BB 11 8 5 6 6 4 2
PO 6 5 2 1 0 2 3
KE 9 4 1 4 6 8 2
SR 70 63 97 128 31 34 9