G - SPORY Z VLASTNÍCTVA

(zverejnené 5.6.2003)

Kraj Počet Vybrané nároky
vecí nárokov vydanie alebo vrátenie vecí určenie vlastníctva vydržanie (§ 134 OZ) zrušenie a vypor. podiel spoluvl. BSM
spolu z toho vypor. po rozvode
BA 772 1 338 256 305 33 170 355 152
TT 480 784 61 180 14 156 215 95
TN 594 944 143 140 86 102 256 116
NR 647 1 026 122 397 22 92 216 103
ZA 624 844 95 238 11 163 256 95
BB 998 10 291 288 7 920 1 192 318 313 132
PO 966 4 042 345 2 388 406 166 325 104
KE 874 4 353 189 3 248 18 330 357 138
SR 5 955 23 622 1 499 14 816 1 782 1 497 2 293 935