ŠTATISTICKÝ PREHĽAD VYBAVOVANIA AGENDY
NA VOJENSKÝCH SÚDOCH V SR V ROKU 2002

(zverejnené 8.4.2003)
Súd

Agenda T(osoby)

nevybavené z r. 2001 napadlo vybavené nevybavené k 31.12.2002
VVS Trenčín 1 0 1 0
VOS Bratislava 31 254 239 60
VOS Banská Bystrica 23 188 162 49
VOS Prešov 27 219 223 23
Spolu 82 661 625 132

 

 

 

 

 

 

 

 

ODVOLACIA AGENDA

Súd Agenda To (veci)
došlé vybavené nevybavené
k 31.12. 2002
Vyšší voj. súd Trenčín
 (ako odvolací súd)
spolu z toho odvolania spolu z toho odvolania spolu z toho odvolania
162 79 151 67 11 5