PREHĽAD O ĎALŠÍCH AGENDÁCH KRAJSKÝCH SÚDOV V ROKU 2002

(zverejnené 8.4.2003)
Agenda Počet vecí BA TT TN NR ZA BB PO KE SR
Nt vybavené 36 41 19 29 69 78 124 87 483
Tpo vybavené 445 133 119 0 261 304 192 474 1 928
Nc vybavené 426 187 227 204 240 450 456 533 2 723
Rob vybavené 550 169 118 193 154 334 313 484 2 315
Zm vybavené 617 34 32 64 69 72 43 235 1 166
K vybavené 1 338 x x x x 475 x 639 2 452
Kv vybavené 13 x x x x 7 x 6 26
Ncb vybavené 291 27 111 4 100 1 167 8 30 1 738
Spolu vybavené 3 716 591 626 494 893 2 887 1 136 2 488 12 831