PREHĽAD O POČTE VYBRANÝCH NÁROKOV V NIEKTORÝCH DRUHOCH SPOROV V ROKU 2002

A - OBCHODNÉ SPORY ( podľa Hospodárskeho zákonníka účinného do 31.12.1991 )

(zverejnené 6.6.2003)

Kraj Počet Vybrané nároky
vecí nárokov spory s medzinár. prvkom vnútorné spory vonkajšie spory neoprávnené konanie ostatné konšt. a deklar. rozhod. súdu
o vznik a trvanie súvisiace s ich zmenou, zánikom, zrušením všeobec-né zodpovednos-tné obchodné meno nekalá súťaž zákaz konkurencie ost. príp. poškodzov. záujmov
BA 193 249 0 0 0 247 0 1 0 0 0 0
TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TN 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
NR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZA 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
BB 93 102 0 0 0 67 35 0 0 0 0 0
PO 4 8 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
KE 82 93 0 0 0 86 7 0 0 0 0 0
SR 377 457 1 2 0 409 42 1 0 0 0 0