III. PREHĽAD O SPôSOBE VYBAVENIA PRÁV VO VECIACH STAROSTLIVOSTI O MALOLETÝCH V ROKU 2002

 

(zverejnené 27.5.2003) 

Kraj

Spôsob vybavenia uplatneného práva III.

Určenie a zapretie otcovstva Schválenie dôl. úkonov za maloletých Povolenie uzavrieť manželstvo Meno a priezvisko malol.
otc. urč. návrh zamiet. otc. zapr. návrh zamiet. iný výs. návrhu vyhov. iný výs. návrhu vyhov. návrh zamiet. iný výs. súhlas k zmene daný určené meno alebo priezv.malol. iný výs.
BA 16 5 39 1 18 316 59 4 0 2 32 28 44
TT 13 2 30 0 10 414 29 14 0 3 14 10 19
TN 19 5 59 3 14 506 22 9 1 3 25 0 11
NR 12 0 40 0 14 399 27 34 0 2 23 11 24
ZA 24 10 42 1 3 554 30 27 0 0 12 7 10
BB 29 2 59 3 19 579 58 22 2 5 21 4 14
PO 24 1 40 0 13 480 26 54 4 6 23 21 21
KE 22 3 69 1 16 400 44 50 2 10 16 54 23
SR 159 28 378 9 107 3 648 295 214 9 31 166 145 166