II. PREHźAD O SPôSOBE VYBAVENIA PRÁV VO VECIACH STAROSTLIVOSTI O MALOLETÝCH V ROKU 2002

 

(zverejnené 27.5.2003)

Kraj

Spôsob vybavenia uplatneného práva II.
Rodičovské práva Styk rodičov s demi Osvojenie Vyživovacia povinnos k maloletému
upravený zakázaný iný výs. vyrieknuté iný výs. rozsah určený upravená výška výž. iný výs.

odňaté, obmedzené

iný výs.

matke

otcovi

obom rodičom

matke

otcovi

obom rodičom

zruši-težné

nezrušitežné

matke

otcovi

obom rodičom

inej osobe

BA 7 0 15 126 0 0 1 0 141 12 55 12 178 2 198 57 1 711 725
TT 0 1 12 108 0 0 3 0 84 5 42 6 157 1 796 48 5 556 668
TN 9 4 15 170 2 0 6 0 74 5 43 10 161 2 125 63 1 859 935
NR 0 7 7 139 0 0 2 0 72 0 31 5 122 3 336 32 8 536 890
ZA 1 5 11 112 0 0 3 0 90 15 42 7 308 2 217 43 10 625 752
BB 1 3 7 166 2 0 3 0 82 2 43 6 253 2 798 163 13 933 1 076
PO 5 3 7 84 0 0 3 1 95 4 46 8 168 2 137 79 1 531 1 094
KE 2 6 16 135 0 0 3 0 92 21 72 7 142 2 500 20 2 704 2 026
SR 25 29 90 1 040 4 0 24 1 730 64 374 61 1 483 18 107 505 41 5 455 8 166