PREHĽAD O ULOŽENÝCH A NENASTÚPENÝCH ÚSTAVNÝCH
A OCHRANNÝCH VÝCHOVÁCH V ROKU 20002

(zverejnené 11.6.2003)
  ZA BB PO KE SR
ulož. nenast. ulož. nenast. ulož. nenast. ulož. nenast. ulož. nenast.
ÚS-

TAV-

Spolu 115 11 235 133 116 28 194 65 1 015 271
z toho Rómov x 2 x 78 x 17 x 41 x 150
nerealizovaná z kapacit. dôvodov x 3 x 133 x 27 x 63 x 238
O

CH

R

A

N

N

Á

VÝ-

CHO-

VA

uložená maloletým v občians-kom konaní spolu 1 4 1 - 10 6 13 2 45 14
z toho Rómov x 1 x - x 5 x 3 x 9
nereal.z kapacit. dôvodov x 1 x - x 4 x 2 x 7
uložená mladistvým v trestnom konaní spolu - - 2 - 3 - 2 8 9 9
z toho Rómov x - x - x - x 7 x 8
nereal.z kapacit. dôvodov x - x - x - x 2 x 2
spolu 1 4 3 - 13 6 15 10 54 23
z toho Rómov x 1 x - x 5 x 10 x 17
nerealizovaná z kapacit. dôvodov x 1 x - x 4 x 4 x 9