Symbol Európskej únie, Štátny znak a názov Ministerstvo spravodlivosti SR
Adresy Ústavného, Najvyššieho, druhostupňových, prvostupňových súdov SR
» Zjednodušená verzia adresára
Súd Spojenie Hodiny pre verejnosť dát. zmeny
ÚSTAVNÝ SÚD SR
Hlavná 110
042 65  Košice
predvoľba: 421(0)55
tel. ústredňa: 7207 211, 6227 633, 6227 732
fax: 6227 629
sekretariát email: info@concourt.sk
podateľňa email: ustavnysud@e-podanie.sk

Podateľňa:
pondelok - štvrtok: 7:30 - 15:00
piatok: 7:30 - 13:00 
2.9.09
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie 13
814 90  Bratislava
predvoľba: 421(0)2
tel. ústredňa: 32304 111
fax: 54411 535
sekretariát email: predseda@nsud.sk
podateľňa email: podatelna@nsud.sk

Podateľňa:
pondelok – piatok: 08:00 - 11:30, 12:00 - 15:30 
31.3.11
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD
Suvorovova č. 5/A, P.O.BOX 117
902 01  Pezinok
predvoľba: 421(0)33
tel. ústredňa: 6903 140
fax: 6903 174
sekretariát email: info.SPS@justice.sk
podateľňa email: 

Podateľňa:
pondelok – piatok: 08:30 - 15:00 hod. (bez prestávky) 
20.7.09
KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE
Záhradnícka 10
813 66  Bratislava
predvoľba: 421(0)2
tel. ústredňa: 50118 111
fax: 50118 168
sekretariát email: KS_Bratislava@justice.sk
podateľňa email: podatelnaKSBA@justice.sk

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci
Podpredseda:

Pondelok 13:00 - 15:00 hod.
Utorok 9:00 13:00 hod. 
5.6.07
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44  Bratislava
predvoľba: 421(0)2
tel. ústredňa: 50118 111
fax: 55571 634
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_BA1@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBA1@justice.sk
fax podateľňa (návrhy, žaloby, podania výlučne súvisiace so súdnym výkonom): 50 118 575
fax výlučne pre trestný úsek: 50 118 438
sekretariát predsedníčky a podpredsedov: 555 68 527, 555 71 646
fax sekretariátu predsedníčky a podpredsedov: 55 571 634
riaditeľ súdnej správy: 555 71 653
informačné centrum (nahliadanie do spisov): 50 118 514 

Predsedníčka: na základe dohody so sekretariátom predsedníčky
Podpredsedníčka pre obchodný úsek a úsek obchodného registra:

pondelok 8:00 - 12:00
prípadne na základe dohody so sekretariátom predsedníčky
Podpredseda pre trestný úsek:

streda 8:00 - 12:00
prípadne na základe dohody so sekretariátom predsedníčky
Riaditeľ správy súdu:

pondelok 8:00 - 14:30
Podateľňa a spisové kancelárie okresného súdu:

pondelok až piatok 8:00 - 15:30
Informačné stredisko obchodného registra (zbierky listín):

pondelok až štvrtok 8:00 - 15:00
piatok 8:00 - 12:00
Informačné stredisko súdu:

pondelok až štvrtok 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00
Obedňajšia prestávka sa čerpá v čase:

11:00
- 14:00 
23.7.09 
Okresný súd Bratislava II
Drieňová 5
827 02  Bratislava
predvoľba: 421(0)2
tel. ústredňa: 48701 111
fax: 43410 446
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_BA2@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBA2@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci od 9:00 hod.
* vopred ohlásené návštevy
Podpredseda:

-  
2.11.07 
Okresný súd Bratislava III
Námestie Biely kríž 7
836 07  Bratislava
predvoľba: 421(0)2
tel. ústredňa: 49204 511
fax: 44450 332
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_BA3@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBA3@justice.sk 

Predseda:
-
Podpredseda:

Piatok  
2.11.07 
Okresný súd Bratislava IV
Saratovská 1/A
844 54  Bratislava
predvoľba: 421(0)2
tel. ústredňa: 64284 624, 64284 901, 64284 260
fax: 64284 945
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_BA4@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBA4@justice.sk 

Predseda:
-
Podpredseda:

Pondelok 8:00 12:00 hod.
Streda 8:00 12:00 hod. 
2.11.07 
Okresný súd Bratislava V
Prokofievova ul. 12
852 38  Bratislava
predvoľba: 421(0)2
tel. ústredňa: 63811 378
fax: 63825 828
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_BA5@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBA5@justice.sk 

Predseda:
-
Podpredseda:

Utorok 8:00 12:00 hod.
Piatok 8:30 9:30 hod. 
9.12.08 
Okresný súd Malacky
Mierové nám. č. 10
901 19  Malacky
predvoľba: 421(0)34
tel. ústredňa: 7722 129, 7722 241
fax: 7725 712
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_MA@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSMA@justice.sk 

Predseda:
Každý utorok 9:00 12:00 hod.
Podpredseda:

Každý prvý piatok v mesiaci  
11.1.08 
Okresný súd Pezinok
M. R. Štefánika 40
902 01  Pezinok
predvoľba: 421(0)33
tel. ústredňa: 6413 238
fax: 6413 234
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_PK@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSPK@justice.sk
Sekretariát OS Pezinok: 6413 232
Infocentrum OS Pezinok: 6413 237 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci
Podpredseda:

-

Podateľňa a informačné centrum:

pondelok 7:45 - 16:30 hod.
utorok, streda a štvrtok 8:00 - 15:30 hod.
piatok 8:00 - 14:00 hod. 
4.1.11 
KRAJSKÝ SÚD V TRNAVE
Vajanského 2
918 70  Trnava
predvoľba: 421(0)33
tel. ústredňa: 5511 057
fax: 5512 662
sekretariát email: _SEKRETARIAT_ks_tt@justice.sk
podateľňa email: podatelnaKSTT@justice.sk

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci
Podpredseda:

Každý pracovný deň 8:00 15:00 hod.
* vopred hlásené návštevy 
5.6.07
Okresný súd Trnava
Hlavná 49
917 83  Trnava
predvoľba: 421(0)33
tel. ústredňa: 5913 516-7
fax: 5511 443
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_TT@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSTT@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci
Podpredseda:

-  
18.3.10 
Okresný súd Dunajská Streda
Alžbetínske nám. 8
929 27  Dunajská Streda
predvoľba: 421(0)31
tel. ústredňa: 5905 110
fax: 5527 908
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_DS@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSDS@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 9:00 12:30 hod.
Podpredseda:

Každý pondelok 8:30 12:30 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1
924 23  Galanta
predvoľba: 421(0)31
tel. ústredňa: 780 2121-2, 780 3458
fax: 7803 459
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_GA@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSGA@justice.sk 

Predseda: - po celý základný pracovný čas na základe vopred ohlásenej návštevy
- každý prvý piatok v mesiaci 8:00 - 11:00 hod. riešenie sťažností a podnetov od občanov
Podpredseda:

- po celý základný pracovný čas na základe vopred ohlásenej návštevy 
26.4.10 
Okresný súd Piešťany
Nálepkova ul. č. 36
921 01   Piešťany
predvoľba: 421(0)33
tel. ústredňa: 7350 911
fax: 7350 935
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_PN@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSPN@justice.sk
Podateľňa, civilný úsek, infocentrum, správa súdu:Nálepkova ul. č. 36
Trestný úsek:Vážska ul. 28
Infocentrum OS Piešťany:7350 917
fax Nálepkova: 7350 935
tel. Vážska: 7913 110
fax Vážska: 7913 117 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 8:30 12:00 hod.
Podpredseda:

Každá streda 8:30 12:00 hod.
* vopred ohlásené návštevy 
25.9.09 
Okresný súd Senica
Nám. Oslobodenia 1
905 30  Senica
predvoľba: 421(0)34
tel. ústredňa: 6908 411
fax: 6513 803
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_SE@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSSE@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci
Podpredseda:

-  
5.6.07 
Okresný súd Skalica
Nám. Slobody 15
909 01  Skalica
predvoľba: 421(0)34
tel. ústredňa: 65852 11-13
fax: 65852 07
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_SI@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSSI@justice.sk 

Predseda:
Prvý piatok v mesiaci 9:00 11:00 hod.
Podpredseda:

-  
29.10.07 
KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE
Nám. Svätej Anny č. 28
911 50  Trenčín
predvoľba: 421(0)32
tel. ústredňa: 6572 811
fax: 6582 342
sekretariát email: SEKRETARIAT_ks_tn@justice.sk
podateľňa email: podatelnaKSTN@justice.sk

Predseda:
-
Podpredseda:

Utorok 8:30 12:00 hod.
Streda 8:00 11:00 hod. 
5.6.07
Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80  Trenčín
predvoľba: 421(0)32
tel. ústredňa: 6561 111
fax: 6528 116
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_TN@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSTN@justice.sk 

Predseda:
-
Podpredseda:

Streda 8:30 12:00 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Bánovce nad Bebravou
Hollého 3
957 01  Bánovce nad Bebravou
predvoľba: 421(0)38
tel. ústredňa: 7626 511
fax: 7626 557
sekretariát email: _SEKRETARIAT_os_bn@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBN@justice.sk 

Predseda:
Každá streda 9:00- 11:00 hod.
Podpredseda:

Každá streda 9:00 - 11:00 hod. 
31.3.11 
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 37
915 19  Nové Mesto nad Váhom
predvoľba: 421(0)32
tel. ústredňa: 7745 250
fax: 7710 231
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_NM@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSNM@justice.sk 

Predseda:
Každá streda 8:30 12:00 hod.
Podpredseda:

-  
6.2.08 
Okresný súd Partizánske
1. mája 225/4
958 26  Partizánske
predvoľba: 421(0)38
tel. ústredňa: 7477 811
fax: 7477 845
sekretariát email: _SEKRETARIAT_os_pe@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSPE@justice.sk 

Predseda:
Pondelok 8:00 11:00, 13:00 14:00 hod.
Podpredseda:

-  
6.2.08 
Okresný súd Považská Bystrica
Štúrova 1/2
017 33  Považská Bystrica
predvoľba: 421(0)42
tel. ústredňa: 4326 838, 4325 955
fax: 4326 854
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_PB@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSPB@justice.sk 

Predseda:
-
Podpredseda:

Streda, resp. podľa dohody 
5.6.07 
Okresný súd Prievidza
Švéniho 5
971 72  Prievidza
predvoľba: 421(0)46
tel. ústredňa: 5422 022-3
fax: 5423 501
sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_PD@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSPD@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 8:00 11:30 hod.
Podpredseda:

Streda 8:00 11:30 hod. 
5.6.07 
KRAJSKÝ SÚD V NITRE
Štúrova 9
950 48  Nitra
predvoľba: 421(0)37
tel. ústredňa: 6526 880-2
fax: 6526 878
sekretariát email: SEKRETARIAT_ks_nr@justice.sk
podateľňa email: podatelnaKSNR@justice.sk

Predseda:
-
Podpredseda:

Utorok 8:30 11:30, 13:00 14:30 hod.
Piatok 8:30 11:30, 13:00 14:30 hod.
 
5.6.07
Okresný súd Nitra
Štúrova 9
949 68  Nitra
predvoľba: 421(0)37
tel. ústredňa: 6525 221-2, 7417 500
fax: 6526 633
sekretariát email: _KANCELARIA_PREDSEDU_SUDU_OSNR@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSNR@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci
Podpredseda:

Podľa požiadavky občanov 
5.6.07 
Okresný súd Komárno
Pohraničná 6
945 35  Komárno
predvoľba: 421(0)35
tel. ústredňa: 7701 767, 7701 728
fax: 7701 724
sekretariát email: _KANCELARIA_PREDSEDU_SUDU_OSKN@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSKN@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci
9:00
11:00, 12:30 14:00 hod.
Podpredseda:

-  
5.6.07 
Okresný súd Levice
Kalvínske nám. 7
934 31  Levice
predvoľba: 421(0)36
tel. ústredňa: 6350 922
fax: 6222 214
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_LV@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSLV@justice.sk
Dedičské oddelenie: 6350 912
Občianskoprávne oddelenie: 6350 916
Exekútorské oddelenie: 6350 928
infocentrum OS Levice: 6350 919 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 8:00 12:00 hod.
Podpredseda:

Streda 8:00 12:00 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Nové Zámky
Rákocziho 15
940 16  Nové Zámky
predvoľba: 421(0)35
tel. ústredňa: 6400 380-1, 6400 400
fax: 6401 763
sekretariát email: _KANCELARIA_PREDSEDU_SUDU_OSNZ@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSNZ@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 8:00 12:00 hod.
Podpredseda:

-  
5.6.07 
Okresný súd Topoľčany
M. R. Štefánika 55
955 15  Topoľčany
predvoľba: 421(0)38
tel. ústredňa: 5369 111
fax: 5327 702
sekretariát email: _KANCELARIA_PREDSEDU_SUDU_OSTO@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSTO@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci
Podpredseda:

Každý utorok 8:00 11:00 hod. 
5.6.07 
KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE
Orolská 3
010 01  Žilina
predvoľba: 421(0)41
tel. ústredňa: 5626 356-7, 5626 363, 5626 367-8
fax: 5626 355
sekretariát email: _SEKRETARIAT_KS_ZA@justice.sk
podateľňa email: podatelnaKSZA@justice.sk

Predseda:
-
Podpredseda:

Pondelok – štvrtok 9:00 12:00 hod. 
25.1.08
Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59  Žilina
predvoľba: 421(0)41
tel. ústredňa: 5679 111
fax: 5679 270
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_ZA@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSZA@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 9:00 12:00 hod.
Podpredseda:

-  
5.6.07 
Okresný súd Čadca
ul. 17. novembra 1256
022 21  Čadca
predvoľba: 421(0)41
tel. ústredňa: 4331 590-3
fax: 4331 594
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_CA@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSCA@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 9:00 11:30 hod.
Podpredseda:

Streda 9:00 11:30 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Dolný Kubín
Radlinského 36
026 25  Dolný Kubín
predvoľba: 421(0)43
tel. ústredňa: 5862 281-2
fax: 5863 126
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_DK@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSDK@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 9:00 14:00 hod.
Podpredseda:

Streda 9:00 11:00, 12:00 15:00 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5
031 33  Liptovský Mikuláš
predvoľba: 421(0)44
tel. ústredňa: 5523 115, 5522 021
fax: 5514 041
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_LM@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSLM@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci
Podpredseda:

Streda 9:00 11:00, 13:00 15:00 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Martin
E. B. Lukáča 2A
036 61  Martin
predvoľba: 421(0)43
tel. ústredňa: 4008 401
fax: 4008 333
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_MT@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSMT@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci
8:00
11:30, 12:00 13:30 hod.
Podpredseda:

Streda 8:00 11:30, 12:00 14:00 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Námestovo
Nám. A. Bernoláka 332/16
029 01  Námestovo
predvoľba: 421(0)43
tel. ústredňa: 5506 911, 5506902
fax: 5321 436
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_NO@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSNO@justice.sk 

Predseda:
Prvý piatok v mesiaci 8:00 11:00 hod.
Podpredseda:

Streda 8:00 11:00 hod. 
15.1.08 
Okresný súd Ružomberok
Dončova 8
034 01  Ružomberok
predvoľba: 421(0)44
tel. ústredňa: 4322 390, 4327 471
fax: 4327 474
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_RK@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSRK@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 8:30 11:00 hod.
Podpredseda:

Streda 9:00 11:00 hod. 
5.6.07 
KRAJSKÝ SÚD V BANSKEJ BYSTRICI
Komenského 12; obchodné odd.: Vansovej 8
974 87  Banská Bystrica
predvoľba: 421(0)48
tel. ústredňa: 4125 326-30
fax: 4124 976
sekretariát email: _SEKRETARIAT_KS_BB@justice.sk
podateľňa email: podatelnaKSBB@justice.sk
obchodné odd.: 4152 441-2

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 10:00 12:00 hod.
Podpredseda:

-  
5.6.07
Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59  Banská Bystrica
predvoľba: 421(0)48
tel. ústredňa: 4145 601-3
fax: 4145 606
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_BB@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBB@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 8:00 12:00 hod.
Podpredseda:

-  
25.11.03 
Okresný súd Brezno
Kuzmányho 4
977 01  Brezno
predvoľba: 421(0)48
tel. ústredňa: 6115 280, 6114 516, 6111 804
fax: 6111 803
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_BR@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBR@justice.sk 

Predseda:
-
Podpredseda:

Utorok 10:00 12:00 hod.
Štvrtok 10:00 12:00 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Lučenec
ul. Dr. Herza 14
984 37  Lučenec
predvoľba: 421(0)47
tel. ústredňa: 4325 866, 4321 766
fax: 4324 563
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_LC@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSLC@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 9:00 14:00 hod.
Podpredseda:

Streda 9:00 11:00 hod.
* vopred ohlásené návštevy 
5.6.07 
Okresný súd Revúca
Ul. SNP 539/1
050 01  Revúca
predvoľba: 421(0)58
tel. ústredňa: 7877 500
fax: 4882 010
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_RA@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSRA@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci
Podpredseda:

-  
6.2.08 
Okresný súd Rimavská Sobota
Jesenského 2
979 01  Rimavská Sobota
predvoľba: 421(0)47
tel. ústredňa: 5631 141, 5631 142
fax: 5624 103
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_RS@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSRS@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 9:00 11:00 hod.
Podpredseda:

Utorok 9:00 11:00 hod.
Štvrtok 9:00 11:00 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Veľký Krtíš
SNP 714 /2
990 14  Veľký Krtíš
predvoľba: 421(0)47
tel. ústredňa: 4831 015, 4831 086
fax: 4831 473
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_VK@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSVK@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 8:00 14:00 hod.
Podpredseda:

Streda 8:00 15:00 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Zvolen
J. Kozáčeka 19
960 68  Zvolen
predvoľba: 421(0)45
tel. ústredňa: 5333 131, 5335 711
fax: 5331 851
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_ZV@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSZV@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci
Podpredseda:

Pondelok 8:00 12:00, 13:00 15:00 hod.
Streda 8:00 12:00, 13:00 15:00 hod.
* vopred ohlásené návštevy 
5.6.07 
Okresný súd Žiar nad Hronom
Nám. Matice slov. 5/1
965 35  Žiar nad Hronom
predvoľba: 421(0)45
tel. ústredňa: 6738 930, 6738 910
fax: 6734 650
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_ZH@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSZH@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci
Podpredseda:

Pondelok – štvrtok 8:00 11:30, 12:00 15:00 hod.
Piatok 8:00 11:30, 12:00 14:00 hod. 
5.6.07 
KRAJSKÝ SÚD V PREŠOVE
Hlavná č. 22
080 01  Prešov
predvoľba: 421(0)51
tel. ústredňa: 7094 111
fax: 7094 284
sekretariát email: _SEKRETARIAT_KS_PO@justice.sk
podateľňa email: podatelnaKSPO@justice.sk

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 9:00 12:00 hod.
Podpredseda:

Streda 8:30 12:00 hod. 
5.6.07
Okresný súd Prešov
Grešova 3
080 42  Prešov
predvoľba: 421(0)51
tel. ústredňa: 7722 774
fax: 7732 359
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_PO@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSPO@justice.sk 

Predseda: prvý piatok v mesiaci 8:00 12:00,
pondelok až štvrtok na základe dohody prostredníctvom sekretariátu predsedu okresného súdu
Podpredseda:
prvý piatok v mesiaci 8:00 12:00,
pondelok až štvrtok na základe dohody prostredníctvom sekretariátu predsedu okresného súdu
Riaditeľ správy súdu:
pondelok až piatok 8:30 - 14:00
Podateľňa:
pondelok až štvrtok 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00,
piatok 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
Obchodný register – výpisy, zbierka listín:

pondelok až štvrtok 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00,
piatok 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
Informačné centrum, pokladňa:

pondelok až štvrtok 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00,
piatok 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
Kancelárie C, T, Cb, S, Ro, Rob, E, Er, P, D, K:
pondelok až štvrtok 8:00 - 12:00
piatok 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. :
pondelok až štvrtok 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00,
piatok 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
Kancelária predsedu:

pondelok až štvrtok 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00,
piatok 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00 
5.6.07 
Okresný súd Bardejov
Partizánska 1
085 75  Bardejov
predvoľba: 421(0)54
tel. ústredňa: 4722 091-2
fax: 4724 331
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_BJ@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSBJ@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 8:00 15:00 hod.
Podpredseda:

Každý pracovný deň 13:30 14:00 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Humenné
Laborecká č. 17
066 34  Humenné
predvoľba: 421(0)57
tel. ústredňa: 7865 201
fax: 7752 756
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_HN@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSHN@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 9:00 11:00 hod.
Podpredseda:

Pondelok a streda 9:00 11:00, 13:30 15:00 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Kežmarok
ul. Trhovište č. 16
060 01  Kežmarok
predvoľba: 421(0)52
tel. ústredňa: 4525 080, 4525 082, 4525 546
fax: 4525 081
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_KK@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSKK@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci
Podpredseda:

Utorok 8:00 15:00 hod.
Štvrtok 8:00 15:00 hod.
Piatok 8:00 12:00 hod.
* vopred ohlásené návštevy 
5.6.07 
Okresný súd Poprad
Štefánikova 100
058 01  Poprad
predvoľba: 421(0)52
tel. ústredňa: 7862 111
fax: 7724 046
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_PP@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSPP@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 8:30 15:00 hod.
Podpredseda:

Pondelok – piatok 13:30 14:30 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Stará Ľubovňa
17. novembra č. 30
064 27  Stará Ľubovňa
predvoľba: 421(0)52
tel. ústredňa: 7878 611
fax: 7878 613
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_SL@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSSL@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci
Podpredseda:

Pondelok 8:00 15:00 hod.
Štvrtok 8:00 12:00 hod. 
11.10.07 
Okresný súd Svidník
Sov. hrdinov 200/35
089 01  Svidník
predvoľba: 421(0)54
tel. ústredňa: 7521 241-2
fax: 7522 184
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_SK@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSSK@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci
9:00
11:00, 13:00 15:00 hod.
Podpredseda:

Pondelok 13:00 15:00 hod.
Streda 13:00 15:00 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Vranov nad Topľou
M. R. Štefánika 874
093 32  Vranov nad Topľou
predvoľba: 421(0)57
tel. ústredňa: 4421 311, 4421 664
fax: 4421 312
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_VV@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSVT@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 9:00 13:30 hod.
Podpredseda:

Štvrtok 8:30 12:00 hod. 
5.6.07 
KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH
Štúrova 29
041 51  Košice
predvoľba: 421(0)55
tel. ústredňa: 7269 111
fax: 7269 221
sekretariát email: _SEKRETARIAT_KS_KE@justice.sk
podateľňa email: podatelnaKSKE@justice.sk

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 8:00 12:00 hod.
Podpredseda:

Pondelok 10:00 14:00 hod.
Streda 8:00 14:00 hod. 
5.6.07
Okresný súd Košice I
Štúrova 29
041 60  Košice
predvoľba: 421(0)55
tel. ústredňa: 7269 111
fax: 7269 420
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_KEI@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSKE1@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 9:00 11:00 hod.
Podpredseda:

Pondelok 10:00 12:00, 13:00 14:00 hod.
Streda 10:00 12:00, 13:00 15:00 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Košice II
Štúrova 29
041 51  Košice
predvoľba: 421(0)55
tel. ústredňa: 7269 111
fax: 7269 520
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_KEII@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSKE2@justice.sk 

Predseda:
-
Podpredseda:

Pondelok 10:00 12:00, 13:00 14:00 hod.
Streda 10:00 12:00, 13:00 15:00 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Košice - okolie
Štúrova 29
041 51  Košice
predvoľba: 421(0)55
tel. ústredňa: 7269 111
fax: 7269 620
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_KEIII@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSKE3@justice.sk 

Predseda:
-
Podpredseda:

Pondelok 9:00 14:00 hod.
Streda 9:00 14:00 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Michalovce
Nám. slobody 11
071 80  Michalovce
predvoľba: 421(0)56
tel. ústredňa: 6872 111
fax: 6872 159
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_MI@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSMI@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 9:00 11:00 hod.
Podpredseda:

Pondelok 9:00 11:00 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Rožňava
Nám. 1. mája č. 1
048 80  Rožňava
predvoľba: 421(0)58
tel. ústredňa: 7324 246-7
fax: 7343 687
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_RV@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSRV@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci
Podpredseda:

Utorok 9:00 11:00 hod.
Štvrtok 9:00 15:00 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta č. 3
052 80  Spišská Nová Ves
predvoľba: 421(0)53
tel. ústredňa: 4171 111
fax: 4424 537
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_SN@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSSN@justice.sk 

Predseda:
Každý prvý piatok v mesiaci 8:00 12:00 hod.
Podpredseda:

Streda 9:00 12:00 hod. 
5.6.07 
Okresný súd Trebišov
Nám. mieru 838/2
075 01  Trebišov
predvoľba: 421(0)56
tel. ústredňa: 6722 321, 6722 335, 6713 111
fax: 6725 597
sekretariát email: _SEKRETARIAT_OS_TV@justice.sk
podateľňa email: podatelnaOSTV@justice.sk 

Predseda:
-
Podpredseda:

Každá streda a piatok 
5.6.07 

Na začiatok stránky