Okresné súdy - prehľad (2012-2017)

Zverejnený prehľad o vybavovaní agend na okresných súdoch poskytuje prvýkrát odbornej ako aj širokej verejnosti relevantné dáta pre dotvorenie obrazu o činnosti súdov.

V prehľadoch nájdete:

    • údaje o celkovom počte vybavovaných vecí (tzv. nápadu) v rokoch 2012-2016
    • nápad vecí na 1 sudcu na jednotlivých okresných súdoch aj sumárne pre SR;
    • údaje o vyťaženosti súdov a sudcov s ohľadom na počet vybavených a nevybavených vecí na jednotlivých súdoch a na 1 sudcu.
 
Zverejnené dáta umožňujú taktiež prehľad o nápade a vybavovaní vecí sudcom po odpočítaní agend, ktoré vybavujú súdni úradníci (t. j. agendu Ro - návrhy na vydanie platobných rozkazov v občianskoprávnych veciach, agendu Rob - platobné rozkazy v obchodnoprávnych veciach, časť agendy OR - Obchodný register, agendu Er - exekučné veci, D - dedičské veci).
 


PREHĽAD:

 

  • Rok 2017
 
  

 

  • Rok 2016
 
  
 
  • Rok 2015
 
 
 
  • Rok 2014
 
 

  

 

* Prehľad o krajských súdoch nájdete TU