Praktické informácie pre justičné orgány 

Extradícia a právna pomoc vo vzťahu k USA - nové nástroje platné od
1. februára 2010