Aktuálne termíny odborného minima pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľovTlmočnícky ústav FF PU v Prešove organizuje v dňoch 20.6.2018 - 23.6.2018 osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (odborné minimum).

 

Bližšie informácie:  http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/hlavne-sekcie/pracoviska/cf/tu  ​