Aktuálne termíny odborného minima pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

 

Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, Nitra organizuje kurz: 

Odborné minimum pre prekladateľa a tlmočníka

Harmonogram kurzu: 23. – 25. novembra 2017

Záverečná skúška: 2. decembra 2017

Miesto výučby: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre , Ul. B. Slančíkovej 1, Nitra​

 

Kontakt:

Mgr. Diana Jankovičová

037/64 08 455

djankovicova@ukf.sk

 

Bližšie informácie: www.tu.ff.ukf.sk​