OZNAMY


ODBORNÁ PRÍPRAVA: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že Akadémia konkurzného práva, s. r. o., so sídlom Žriedlová 3, Košice, bola v zmysle § 18 zákona č. 8/2005 Z. z o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverená zabezpečením odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky. Odborná príprava sa uskutoční v plánovanom termíne od 01.03.2018 do 24.03.2018 a bude sa vykonávať v priestoroch Hotela Ambassador, Hlavná 101, Košice. Obsah, rozsah a forma odbornej prípravy sú súčasťou školiaceho plánu schváleného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Uchádzači o vykonanie odbornej prípravy sa prihlasujú u usporiadateľa. Na podujatiach odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky sa budú môcť zúčastniť aj správcovia už zapísaní do zoznamu správcov. Viac informácií nájdete TU.​  

ODBORNÁ PRÍPRAVA: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že Inštitút vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky, Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, bol v zmysle § 18 zákona č. 8/2005 Z. z o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverený zabezpečením odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky. Odborná príprava sa uskutoční v plánovanom termíne od 14. septembra 2017 do 28. októbra 2017 a bude sa vykonávať v priestoroch hotela AVION, Ivánska cesta 15/A, Bratislava. Obsah, rozsah a forma odbornej prípravy sú súčasťou školiaceho plánu schváleného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Uchádzači o vykonanie odbornej prípravy sa prihlasujú u usporiadateľa. Na podujatiach odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky sa budú môcť zúčastniť aj správcovia už zapísaní do zoznamu správcov. Viac informácií nájdete TU.​


 


 

ODBORNÁ PRÍPRAVA: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že Akadémia konkurzného práva, s. r. o., so sídlom Žriedlová 3, Košice, bola v zmysle § 18 zákona č. 8/2005 Z. z o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverená zabezpečením odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky. Odborná príprava sa uskutoční v plánovanom termíne od 21.9.2017 do 14.10.2017 a bude sa vykonávať v priestoroch Hotela Ambassador, Hlavná 101, Košice. Obsah, rozsah a forma odbornej prípravy sú súčasťou školiaceho plánu schváleného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Uchádzači o vykonanie odbornej prípravy sa prihlasujú u usporiadateľa. Na podujatiach odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky sa budú môcť zúčastniť aj správcovia už zapísaní do zoznamu správcov. Viac informácií nájdete TU.​


 


 

ODBORNÁ PRÍPRAVA: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že L&L.com, s. r. o., so sídlom Bosákova 7, Bratislava, bola v zmysle § 18 zákona č. 8/2005 Z. z o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverená zabezpečením odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky. Odborná príprava sa uskutoční v plánovanom termíne od 4.10.2017 do 27.10.2017 a bude sa vykonávať v priestoroch Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, Bratislava. Obsah, rozsah a forma odbornej prípravy sú súčasťou školiaceho plánu schváleného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Uchádzači o vykonanie odbornej prípravy sa prihlasujú u usporiadateľa. Na podujatiach odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky sa budú môcť zúčastniť aj správcovia už zapísaní do zoznamu správcov. Viac informácií nájdete

TU.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROK 2018

Marec: 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že odborné podujatie ďalšieho vzdelávania správcov, ktoré usporiada BPM Slovakia, s.r.o., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, sa bude konať dňa 12.03.2018 (08:30 hod.-14:30 hod.) v priestoroch Business Centrum Matador, Bojnická 3, 831 04 Bratislava. Viac informácií o pridelených kreditných bodoch nájdete TU.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že odborné podujatie ďalšieho vzdelávania správcov, ktoré usporiada spoločnosť I. Vzdelávacou konkurznou spoločnosťou, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, sa bude konať dňoch 23.10.2017, 30.10.2017, 06.11.2017, 4.12.2017,11.12.2017, 18.12.2017. Viac informácií o pridelených kreditných bodoch nájdete TU.​ December: 


Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že odborné podujatie ďalšieho vzdelávania správcov, ktoré usporiada Inštitút vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava v dňoch 01.12.2017 a 02.12.2017  sa uskutoční v priestoroch Spoločenského centra Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch, Kúpeľný ostrov 13, 921 01 Piešťany. Viac informácií o pridelených kreditných bodoch nájdete TU​.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že Asociácia správcov a správcovských spoločností (AS3), Ružová dolina 17, 821 08 Bratislava bola v zmysle § 18 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverená zabezpečením odborného podujatia ďalšieho vzdelávania správcov. Odborné podujatie sa bude konať dňa 5.12. 2017 v hoteli VIENNA HOUSE EASY CHOPIN BRATISLAVA.  Viac informácií o pridelených kreditných bodoch nájdete TU. ​

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že odborné podujatie ďalšieho vzdelávania správcov, ktoré usporiada  AUDIT-POL, s.r.o., Čermeľská 45, 040 01 Košice sa bude konať dňa 6.12.2017 v priestoroch Stavebného bytového družstva I, zasadačka II. poschodie, Vojenská 14, 040 01 Košice. Bližšie informácie. TU​

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že odborné podujatie ďalšieho vzdelávania správcov, ktoré usporiada Akadémia konkurzného práva s.r.o., IČO: 47 157 461, so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, sa bude konať dňa 8.12.2017 v hoteli Ambassador****, Hlavná 101, Košice. Viac informácií o pridelených kreditných bodoch nájdete.TU 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že odborné podujatie ďalšieho vzdelávania správcov, ktoré usporiada Creatio eu, s.r.o., Družstevná 7, 962 12 Detva sa bude konať dňa 19.10.2017 v sídle spoločnosti APORES, s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava. Viac informácií o pridelených kreditných bodoch nájdete TU. ​

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že odborné podujatie ďalšieho vzdelávania správcov, ktoré usporiada BPM Slovakia, s.r.o., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, sa bude konať dňa 19.12.2017 (09:00 hod. -14:30 hod.) v priestoroch Business Centrum Matador, Bojnická 3, 831 04 Bratislava. Viac informácií o pridelených kreditných bodoch nájdete​ TU.​ 

 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že odborné podujatie ďalšieho vzdelávania správcov, ktoré usporiada Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, Bratislava 811 01 sa bude konať dňa 13.decembra 2017 v TULIP HOUSE BOUTIQUE HOTEL, Štúrova 10, 811 01 Bratislava. Viac informácií o pridelených kreditných bodoch nájdete TU. ​