OZNAMY


 


ODBORNÁ PRÍPRAVA:

 

Usporiadateľ: Akadémia konkurzného práva, s. r. o., so sídlom Žriedlová 3, Košice

Termín: od 01.03.2018 do 24.03.2018 

Miesto: Hotel Ambassador, Hlavná 101, Košice

Viac informácií nájdete TU.​ 

Uchádzači o vykonanie odbornej prípravy sa prihlasujú u usporiadateľa.

 

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA:

 

Usporiadateľ: Inštitút vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky, o.z., so sídlom Rudnayovo nám. 1, Bratislava

Termín: od 15.03.2018 do 21.04.2018

Miesto: hotel AVION, Ivanská cesta 15/A, Bratislava

Viac informácií nájdete TU.​

Uchádzači o vykonanie odbornej prípravy sa prihlasujú u usporiadateľa. 


Obsah, rozsah a forma odbornej prípravy sú súčasťou školiaceho plánu schváleného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Na podujatiach odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky sa budú môcť zúčastniť aj správcovia už zapísaní do zoznamu správcov.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

​​​ODBORNÉ PODUJATIE:

 

Usporiadateľ: Akadémia konkurzného práva s.r.o., so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice

Termín: 29.06.2018 o 9:00 hod.

Miesto: Hotel Ambassador****, Hlavná 101, 040 01 Košice

Viac informácií o pridelených kreditných bodoch nájdete  TU​.

Na podujatie je možné sa prihlásiť u usporiadateľa.


 
 ​
ODBORNÉ PODUJATIE:

 

Usporiadateľ: BPM Slovakia, s.r.o., so sídlom Bojnická 3, Bratislava

Termín: 26.07.2018 (09:00 hod. - 15:00 hod.)

Miesto: Business Centrum Matador, Bojnická 3, 831 04 Bratislava

Viac informácií o pridelených kreditných bodoch nájdete TU​.

Na podujatie je možné sa prihlásiť u usporiadateľa.

 

 

ODBORNÉ PODUJATIE:

 

Usporiadateľ: I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 20, Bratislava

Termíny: 12.11.2018, 19.11.2018 a 26.11.2018

Miesto: KLUB 500, Obchodná 6, 811 06  Bratislava

Viac informácií o pridelených kreditných bodoch a záväznú prihlášku nájdete TU.​

Na podujatie je možné sa prihlásiť u usporiadateľa.