OZNAMY


 


ODBORNÁ PRÍPRAVA:

 

Usporiadateľ: AKADÉMIA s. r. o., so sídlom Žriedlová 3, Košice

Termín: od 20.03.2019 do 13.04.2019 

Miesto: Hotel Ambassador, Hlavná 101, Košice

Viac informácií nájdete TU​.

Uchádzači o vykonanie odbornej prípravy sa prihlasujú u usporiadateľa.

  

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA:

 

Usporiadateľ: Inštitút vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky, o.z., so sídlom Rudnayovo nám. 1, Bratislava

Termín: od 27.09.2018 do 10.11.2018

Miesto: hotel AVION, Ivanská cesta 15/A, Bratislava

Viac informácií nájdete TU.

Uchádzači o vykonanie odbornej prípravy sa prihlasujú u usporiadateľa.Obsah, rozsah a forma odbornej prípravy sú súčasťou školiaceho plánu schváleného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Na podujatiach odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky sa budú môcť zúčastniť aj správcovia už zapísaní do zoznamu správcov.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

ODBORNÉ PODUJATIE:


 


 

​​​​