Zánik Exekútorského úradu

Aktualizované 20. júna 2018

 • JUDr. Alene Szalayovej, súdnej exekútorke so sídlom Exekútorského úradu v Leviciach, Mlynská 3, zanikol dňa 15. júna 2018 výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jej náhradníčku Slovenská komora exekútorov vymenovala súdnu exekútorku JUDr. Ivetu Ailerovú, so sídlom Exekútorského úradu v Leviciach, Mlynská 3.

 

Aktualizované 23. marca 2018

 • JUDr. Ľudovítovi Gajdošovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Humennom, ul. 26. novembra 1, zanikol dňa 18. marca 2018 výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jeho náhradníka Slovenská komora exekútorov vymenovala súdneho exekútora JUDr. Jaroslava Špičku, so sídlom Exekútorského úradu vo Vranove nad Topľou, Okulka 24/11.

 

Aktualizované 16. novembra 2016

 • JUDr. Viere Uhríkovej, súdnej exekútorke so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Letná 40, zanikol dňa 2. novembra 2016 výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jej náhradníčku Slovenská komora exekútorov určila súdnu exekútorku JUDr. Denisu Uhríkovú, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Komárnická 26.

 

Aktualizované 9. februára 2016

 • JUDr. Ladislavovi Szabóovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Komárne, Palatínova 2, zanikol z dôvodu úmrtia dňa 2. februára 2016 výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jeho náhradníčku Slovenská komora exekútorov ustanovila súdnu exekútorku JUDr. Alenu Szalayovú,  so sídlom Exekútorského úradu v Leviciach, P. Jilemnického 1.

 

Aktualizované 15. januára 2016

 • JUDr. Jarmile Šulovej, súdnej exekútorke so sídlom Exekútorského úradu v Martine, Flámska 1, zanikol z dôvodu úmrtia dňa 26. decembra 2015 výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jej náhradníčku Slovenská komora exekútorov ustanovila súdnu exekútorku Mgr. Vieru Hurtišovú, so sídlom Exekútorského úradu v Prievidzi, A. Škarvana 2/34.

 

Aktualizované 16. decembra 2015 

 • JUDr. Jánovi Jonatovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Šafárikovo nám. 4, zanikol z dôvodu úmrtia dňa 8. decembra 2015 výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jeho náhradníčku Slovenská komora exekútorov ustanovila súdnu exekútorku JUDr. Oľgu Rehákovú, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Kominárska 2. 

 

Aktualizované 2. septembra 2015

 
 • JUDr. Františkovi Čarabovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Vážska 16, zanikol z dôvodu úmrtia dňa 22. augusta 2015 výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jeho náhradníka Slovenská komora exekútorov ustanovila súdneho exekútora JUDr. Ladislava Jakubca, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Zámocká 30.

 

Aktualizované 25. februára 2014

 • JUDr. Júlii Kubjatkovej, súdnej exekútorke so sídlom Exekútorského úradu v Brezne, Nám. M. R. Štefánika 44, zanikol dňa 6. februára 2014 výkon funkcie exekútorky vyhlásením za mŕtvu v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Aktualizované 5. februára 2013

 • JUDr. Jozefovi Horváthovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Seredi, Cukrovarská 733, zanikol z dôvodu úmrtia dňa 22. januára 2013 výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jeho náhradníka bola ustanovená súdna exekútorka JUDr. Viera Vaculíková Horváthová, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Laurinská 18.

 

 Aktualizované 19. októbra 2011

 • Súdnemu exekútorovi JUDr. Jánovi Debnárovi v súlade s § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov zanikol 14. júna 2011 Exekútorský úrad so sídlom v Lučenci z dôvodu úmrtia exekútora. Za náhradníka bola ustanovená súdna exekútorka JUDr. Jana Debnárová.
 • Súdnemu exekútorovi JUDr. Jánovi Borovskému v súlade s § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov zanikol 8. júna 2011 Exekútorský úrad so sídlom v Košiciach z dôvodu úmrtia exekútora. Za náhradníka bola ustanovená súdna exekútorka JUDr. Lenka Borovská.