Prerušenie výkonu funkcie

Aktualizované 6. novembra 2017

 • Rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 30077/2017/152 zo 16. októbra 2017, bol JUDr. Ivanovi Polákovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Skalici, Štúrova 4/A, prerušený výkon funkcie exekútora, a to s účinnosťou od 3. novembra 2017.

 

Aktualizované 19. októbra 2017

 • Rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 49169/2017/152 z 28. septembra 2017, bol JUDr. Ing. Romanovi Liščákovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Hlohovci, Nám. Sv. Michala 5, prerušený výkon funkcie exekútora, a to s účinnosťou od 19. októbra 2017.

 

Aktualizované 12. júla 2017

 • ​Rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 46637/2017/152 z 22. júna 2017, bol Mgr. Marcelovi Suchárovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Jašíkova 13, prerušený výkon funkcie e​xekútora. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. júla 2017.


 

Aktualizované 21. septembra 2016

 • Súdnej exekútorke JUDr. Viere Kučerovej, so sídlom Exekútorského úradu v Holíči, Nám. Sv. Martina 9, bol s účinnosťou od 1. septembra 2016 prerušený výkon funkcie exekútorky po dobu výkonu verejnej funkcie v zmysle § 15a ods. 1 Exekučného poriadku.

 

Aktualizované 17. septembra 2015

 • Rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 45033/2015/52 zo 14. augusta 2015, bol JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Moyzesova 34, prerušený výkon funkcie exekútora, a to s účinnosťou od 8. septembra 2015.

 • Znovuobnovenie výkonu funkcie exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala: 27.02.2017

 

Aktualizované 4. augusta 2015

 • Rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 41112/2015/52 z 22. júna 2015, bol JUDr. Petrovi Šimkovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Smetanova 16, prerušený výkon funkcie exekútora, a to s účinnosťou od 1. augusta 2015. 

 

Aktualizované 15. júna 2015

 • Rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 41111/2015/52 z 21. mája 2015, bol JUDr. Ivanovi Polákovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Skalici, Mazúrova 2, prerušený výkon funkcie exekútora, a to s účinnosťou od 1. júna 2015.
 • Znovuobnovenie výkonu funkcie exekútora JUDr. Ivana Poláka: 15.01.2017

 

Aktualizované 14. mája 2015

 • Rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 39409/2015/52 z 22. apríla 2015, bol JUDr. Jozefovi Martišíkovi ml., súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Púchove, Samoty 1061, prerušený výkon funkcie exekútora, a to s účinnosťou od 13. mája 2015.

 

Aktualizované 2.decembra 2014

 • Rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 26260/2014/52 z 24. júna 2014, bol JUDr. Tomášovi Korčekovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútors​kého úradu v Bratislave, Popradská ulica č. 70, prerušený výkon funkcie exekútora, a to s účinnosťou od 1. júla 2014.