Pozastavenie výkonu funkcie

Aktualizované 28. marca 2017

  • Ing. Mgr. Miroslavovi Dzurikovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Bánovciach nad Bebravou, Moyzesova 1918/6A, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti pozastavený výkon funkcie súdneho exekútora. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 20. marca 2017.

 

Aktualizované 19. októbra 2015

  • JUDr. Ladislavovi Szabóovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Komárne, Palatínova 41, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti pozastavený výkon funkcie súdneho exekútora. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 28. septembra 2015.
  • Pozastavenie výkonu funkcie JUDr. Ladislava Szabóa zaniklo dňom 2. februára 2016 zánikom výkonu funkcie menovaného súdneho exekútora.

 

Aktualizované 4. februára 2013

  • JUDr. Emilovi Vančíkovi, súdnemu exekútorovi so sídlom Exekútorského úradu v Nových Zámkoch, Rákocziho 12, bol rozhodnutím ministra spravodlivosti pozastavený výkon funkcie súdneho exekútora. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 28. januára 2013. Za zástupcu súdneho exekútora JUDr. Emila Vančíka, so sídlom Exekútorského úradu v Nových Zámkoch, Rákocziho 12, Slovenská komora exekútorov určila JUDr. Paulu Pelánekovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu v Leviciach, Ul. Kpt. Nálepku 78.
  • Pozastavenie výkonu funkcie JUDr. Emila Vančíka zaniklo dňom 26. marca 2014 zánikom výkonu funkcie menovaného súdneho exekútora.

 

Aktualizované 4. júla 2012

  • Bc. Viere Hurtišovej, súdnej exekútorke so sídlom Exekútorského úradu: Lúčna 16/1, 971 01 Prievidza, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti pozastavený výkon funkcie súdnej exekútorky. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 23. marca 2012.
  • Pozastavenie výkonu funkcie Bc. Viery Hurtišovej zaniklo dňom 6. februára 2013 zánikom výkonu funkcie menovanej súdnej exekútorky.