Obnovenie výkonu funkcie

Aktualizované 4. júla 2012

  • JUDr. Soni Majkútovej, súdnej exekútorke so sídlom Exekútorského úradu: Štúrova 257, 905 01 Senica, bol s účinnosťou od 15. júna 2012 obnovený výkon funkcie súdnej exekútorky.