Novovymenovaní exekútori

 

 

 

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 31.10.2014 do funkcie nasledovných súdnych exekútorov:

 • Dobiašová Jana, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Holíč, Nám. Sv. Martina 9
 • Liščák Lukáš, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Hlohovec, Nám. Sv. Michala 5/A

 

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 21. novembra 2013 do funkcie nasledovných súdnych exekútorov:

 • AILEROVÁ Iveta, Mgr., sídlo Exekútorského úradu: Levice, P. Jilemnického 1
 • ÁGHOVÁ Mária, Mgr., sídlo Exekútorského úradu: Levice, Perecká 20
 • BERTÓK Peter, Mgr., sídlo Exekútorského úradu: Košice, Murgašova 3
 • BIRKOVÁ Michala, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Dunajská 7509/48
 • BOŽÍKOVÁ ÁGHOVÁ Barbora, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Jaskový rad 79
 • BUDZIŇÁKOVÁ Barbora, Mgr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Dúbravská cesta 2
 • CICUTTOVÁ Alexandra, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Piešťany, Kuzmányho 1
 • DÁNI Michal. JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Moskovská 18
 • DEMIANOVÁ Paulína, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Vajnorská 8/A
 • FALISOVÁ Eva, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Lermontovova 14
 • HARMATA Peter, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Podháj 2791/61
 • HOLČÍK Michal, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Zvolen, Nám. SNP 27
 • HRIVŇÁKOVÁ Margita, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Májkova 3,
 • HULINA GASPER Lucia, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Rimavská Sobota, Kálmana Mikszatha 268
 • INGR Jozef, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Matejkova 13
 • KORČEK Tomáš, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Popradská ulica 68
 • KORIM Juraj, Mgr. Ing., sídlo Exekútorského úradu: Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 2473
 • KOSTKA Martin, Mgr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Trnavská cesta 82
 • KUNA Peter, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Záhradnícka 62
 • MICHNICA Marián, Mgr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Sartorisova 21
 • MOSKVIČOVÁ Mária, JUDr., PhD., sídlo Exekútorského úradu: Prešov, Hlavná 45
 • NOGOVÁ Mária, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Košice, Letná 39/10
 • PETROVIČ Martin, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Rožňava, Letná 42
 • PLŠKOVÁ Jana, Mgr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Letná 5
 • PODHOREC Ivan, JUDr. PaedDr., PhD., sídlo Exekútorského úradu: Nitra, Damborského 9
 • POHOVEJOVÁ Ivana, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Šarišská 6
 • STODOLA Peter, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Nitra, Kmeťkova 25
 • VATRTOVÁ Barbora, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Trnava, Námestie SNP 3
 • ZUBAĽ BURDOVÁ Michaela, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Humenné, Štefánikova 18
 • ŽABKOVÁ Žofia, JUDr., sídlo Exekútorského úradu: Žiar nad Hronom, Cyrila a Metoda 22

 

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 8. júla 2013 do funkcie nasledovných súdnych exekútorov:

 • JUDr. Peter Balaškó, sídlo Exekútorského úradu:  Hurbanovo, Novozámocká 100
 • JUDr. Jaroslav Delfini, sídlo Exekútorského úradu:  Moldava nad Bodvou, Školská 10
 • Mgr. Martin Dobrodenka, sídlo Exekútorského úradu: Skalica, Ružová 10
 • Mgr. Boris Halás, sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Popradská 70
 • Mgr. Viera Hurtišová, sídlo Exekútorského úradu:  Prievidza, Lúčna 16/1
 • JUDr. Katarína Malčeková, sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Šafárikovo nám. 4
 • JUDr. Paula Miššíková, sídlo Exekútorského úradu: Nitra, Koceľova 7
 • JUDr. Jaroslav Špička, sídlo Exekútorského úradu: Vranov nad Topľou, Okulka 24/11
 • JUDr. Tomáš Vranovič, sídlo Exekútorského úradu:  Sereď, Pekárska 3017
 • JUDr. Martin Závodský, sídlo Exekútorského úradu: Bratislava, Kovácsova 320/46

 

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 18. februára 2013 do funkcie nasledovných súdnych exekútorov:
 • JUDr. Dagmar Kováčová, sídlo Exekútorského úradu: Šoltésovej 14, Bratislava
 • JUDr. Andrej Martišík, sídlo Exekútorského úradu: Samoty 1061, Púchov
 • JUDr. Eva Rusnáková, sídlo Exekútorského úradu: Nám. E. M. Šoltésovej 14, Levice
 • JUDr. Viktor Šajgalík, sídlo Exekútorského úradu: Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica
 • Mgr. Sandra Tudíková, sídlo Exekútorského úradu: Zelená 2, Bratislava
 
Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 31. mája 2012 uvedených súdnych exekútorov:
 • Mgr. Slavomír Nosko, sídlo Exekútorského úradu: Kukučínova 24, Banská Bystrica
 • JUDr. Ján Sigeti, sídlo Exekútorského úradu: Bottova 7, Žilina
 
Ministerka spravodlivosti vymenovala s účinnosťou od 28. februára 2012 uvedených súdnych exekútorov:
 • JUDr. Galina Juhászová, sídlo Exekútorského úradu: Palackého 2, Košice 
 • Mgr. Nina Mištíková, sídlo Exekútorského úradu: Záhradnícka 62, Bratislava
 • JUDr. Andrea Nemčíková, sídlo Exekútorského úradu: M. R. Štefánika 157/45, Považská Bystrica
 • JUDr. Martin Píry, sídlo Exekútorského úradu: Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina
 
Ministerka spravodlivosti vymenovala s účinnosťou od 24. októbra 2011 uvedených súdnych exekútorov:
 • JUDr. Lucia Adamcová, sídlo Exekútorského úradu: Osadná 10, 831 03 Bratislava
 • Mgr. Jozef Deák, sídlo Exekútorského úradu: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
 • JUDr. Miloš Kabáč, sídlo exekútorského úradu: Mládežnícka 325/23, 017 01 Považská Bystrica
 • Mgr. Jana Sitášová, sídlo Exekútorského úradu: Astrova 2/A, 821 01 Bratislava
 • Mgr. Martin Thomka, sídlo Exekútorského úradu: Jedľoviny 10477/10477, 036 01 Martin

Ministerka spravodlivosti vymenovala s účinnosťou od 23. júna 2011 uvedených súdnych exekútorov:

 • JUDr. Peter Baranay, sídlo Exekútorského úradu: Ventúrska 16, 811 01 Bratislava
 • JUDr. Júlia Čechová, sídlo Exekútorského úradu: Parašutistov 8, 917 01 Trnava
 • Mgr. Petr Krušina, sídlo Exekútorského úradu: Lazaretská 2514/4, 811 08 Bratislava
 • JUDr. Vladimír Oravec, sídlo Exekútorského úradu: Kukučínova 183/16, 050 01 Revúca
 • PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, sídlo Exekútorského úradu: Parašutistov 8, 917 01 Trnava

 

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 17. septembra 2012 do funkcie nasledovných súdnych exekútorov:

 • JUDr. Lucia Baničová, sídlo Exekútorského úradu: B. S. Timravy 1, Trnava
 • JUDr. Stanislava Hulmanová Janušová, sídlo Exekútorského úradu: Ul. Dolné Rudiny 2956/3. Žilina
 • JUDr. Vojtech Markovič, PhD., sídlo Exekútorského úradu: Župná 1147, Komárno

 

Minister spravodlivosti vymenoval s účinnosťou od 11. decembra 2012 do funkcie nasledovných súdnych exekútorov:

 • JUDr. Jozef Augustín, sídlo Exekútorského úradu: Vajanského 150/6, Trenčín
 • JUDr. Martin Hucík, sídlo Exekútorského úradu: Radlinského 1727/49, Dolný Kubín
 • JUDr. Eva Šajánková, sídlo Exekútorského úradu: Sadová 621, Senica
 •