ZLOŽENIE VÝBORU​

  

Predseda výboru

Gábor Gál – predseda výboru, minister spravodlivosti SR

 

Podpredseda výboru

Martin Macko – podpredseda výboru, Iniciatíva Inakosť

 

Ďalší členovia a členky výboru

Jana Fedor Britaňáková – Ministerstvo spravodlivosti SR

Miroslav Bdžoch – Ministerstvo zdravotníctva SR

Monika Korkošová – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Radoslav Ragač – Ministerstvo kultúry SR

Oľga Pietruchová – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ondrej Varačka – Ministerstvo vnútra SR

Barbara Illková – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Silvia Porubänová – Inštitút pre výskum práce a rodiny

Miroslava Hajduček Gardecká – Národný inšpektorát práce

Marián Mesároš – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Katarína Kohýlová – Kancelária verejnej ochrankyne práv

Zuzana Magurová – Ústav štátu a práva SAV

Romina Kollárik – TransFúzia

Romana Schlesinger – Queer Leaders Forum

Július Kolenič – Iniciatíva Inakosť

Andrej Kuruc – Iniciatíva Inakosť

Adriana Mesochoritisová – Možnosť voľby

Barbora Burajová – Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené násilie

Hana Smitková – Aspekt

Jana Jablonická Zezulová – Iniciatíva Inakosť

Peter Varga – Občan, demokracia, zodpovednosť

Christián Havlíček – TransFúzia

Iveta Chovancová – OZ Odyseus