Štátna tajomníčka

statna tajomnicka.jpg

JUDr. Monika Jankovská

Dátum narodenia: 12. januára 1971
Rodinný stav: vydatá, 2 deti

Vzdelanie:

 • Odborná justičná skúška (2000)
 • Rigorózna skúška v študijnom odbore právo, akademický titul JUDr. (2001)
 • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1989 - 1994)
 • Gymnázium Metodova v Bratislave (1985 - 1989)

Práca:

 • po úspešnom absolvovaní výberového konania preložená Súdnou radou SR na súd vyššieho stupňa – Krajský súd v Trenčíne (2011)
 • vymenovaná ministrom spravodlivosti SR do funkcie predsedu Okresného súdu Trenčín (2006)
 • vymenovaná prezidentom SR za sudcu bez časového obmedzenia (2004)
 • justičný čakateľ Krajský súd v Trenčíne (1996 - 2000)

Iné aktivity:

 • podpredsedníčka Sudcovskej rady na Okresnom súde Trenčín (2002 - 2006)
 • členka celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska, vo funkcii podpredseda trenčianskej sekcie (2000 - 2006)

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk
 • ruský jazyk