Analytické centrum​

Na novej štruktúre obsahu tejto časti webu pracujeme. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť.

Tím Analytického centra​​​​


Štatistika - súdy

Štatistika - sudcovia

Štatistické ročenky

Štatistika konkurzných konaní

Štatistika Obchodného registra

 

 

 

Najčastejšie žiadané informácie podľa infozákona


Súdna štatistika – grafy​


Súdna štatistika – datasety​