Štatistiky infozákona

Štatistika žiadostí o POSkytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 

 

Štatistika vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. od r. 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010