Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Rýchle spustenie

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Uvod.aspx
  
Obchodný register
MSSR Obchodný RegisterJana Durdovicova5. 10. 2018 10:19
Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx
  
Formuláre OR pre podania v elektronickej podobe
2
MSSR Obchodný register (1-3)MSLEGTOK\administrator16. 10. 2018 12:32
Formulare-OR-pre-podania-v-papierovej-(listinnej)-podobe.aspx
  
Formuláre OR pre podania v papierovej (listinnej) podobe
3
MSSR Obchodný register (1-3)ana.admin2. 4. 2012 10:38
Informacie-k-elektronickym-podaniam.aspx
  
Informácie k elektronickým podaniam
4
MSSR Obchodný register (1-3)Jana Durdovicova5. 10. 2018 10:13
Vzory-vyplnenych-formularov.aspx
  
Vzory vyplnených formulárov
5
MSSR Obchodný register (1-3)ana.admin10. 8. 2016 15:18
Najcastejsie-otazky.aspx
Vzal k sebe používateľ: Jana DurecovaNajcastejsie-otazky.aspx
Vzal k sebe používateľ: Jana Durecova
  
Najčastejšie otázky
6
MSSR Obchodný register (1-3)Jana Durecova12. 3. 2014 10:07Jana Durecova/_controltemplates/Anasoft.PortalControls/FAQ.ascx
Obchodny-register-SR.aspx
  
Obchodný register SR
1
Presmerovaťana.admin27. 3. 2012 18:28
http://orsr.sk/
Formulare-na-zapis-údajov-do-obchodneho-registra-pre-podania-v-listinnej-podobe.aspx
  
Formuláre na zápis údajov do obchodného registra pre podania v listinnej podobe
MSSR Obchodný register (1-3)Jana Durdovicova23. 12. 2016 10:49
Formulare-na-zapis-zmeny-do-obchodneho-registra-pre-podania-v-listinnej-podobe.aspx
  
Formuláre na zápis zmeny do obchodného registra pre podania v listinnej podobe
MSSR Obchodný register (1-3)Jana Durdovicova23. 12. 2016 10:58
Formulare-na-vymaz-z-obchodneho-registra-pre-podania-v-listinnej-podobe.aspx
  
Formuláre na výmaz z obchodného registra pre podania v listinnej podobe
MSSR Obchodný register (1-3)ana.admin10. 8. 2016 14:36
Ine-formulare-(namietky-konanie-o-zhode)-LP.aspx
  
Iné formuláre (námietky, konanie o zhode) v listinnej podobe
MSSR Obchodný register (1-3)Jana Durdovicova13. 12. 2016 14:47
Nastavenie-formularov-v-QSign.aspx
  
Nastavenie formulárov v QSign
MSSR Obchodný register (1-3)ana.admin23. 7. 2012 7:04
Formulare-na-zapis-do-obchodneho-registra-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx
  
Formuláre na zápis do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe
MSSR Obchodný register (1-3)Mariana Balogova28. 12. 2016 15:36
Formulare-na-zapis-zmeny-do-obchodneho-registra-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx
  
Formuláre na zápis zmeny do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe
MSSR Obchodný register (1-3)Jana Durdovicova19. 9. 2017 15:12
Formulare-na-vymaz-z-obchodneho-registra-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx
  
Formuláre na výmaz z obchodného registra pre podania v elektronickej podobe
MSSR Obchodný register (1-3)ana.admin30. 3. 2012 15:06
Ine-formulare-(namietky-konanie-o-zhode)-v-EP.aspx
  
Iné formuláre (námietky, konanie o zhode) v EP
MSSR Obchodný register (1-3)ana.admin10. 8. 2016 11:32
Tlac-formularov.aspx
  
Tlač formulárov
MSSR Obchodný register (1-3)ana.admin4. 4. 2012 14:21
/_controltemplates/Anasoft.PortalControls/FormularInfoPathDetail.ascx
(Ďalšie dokumenty...)