Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Rýchle spustenie

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Skusky-Zapis-a-Vyciarknutie.aspx
  
Skúšky a zápis
MSSR Naše služby detailPeter Kohút30. 8. 2018 10:56
Predpisy-upravujuce-cinnost-znalcov.aspx
  
Predpisy upravujúce činnosť znalcov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút18. 7. 2018 9:28
Zoznam-znalcov.aspx
  
Zoznam znalcov
Presmerovaťana.admin14. 11. 2011 13:05
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-vedene-MS-SR/Zoznam-znalcov.aspx
Podanie-staznosti.aspx
  
Podanie sťažnosti/podnetu
Presmerovaťana.admin14. 11. 2011 11:55
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Podanie-staznosti.aspx/_controltemplates/Anasoft.PortalControls/PodnetStaznost.ascx
Uvod.aspx
  
Znalci
MSSR Naše služby detailPeter Kohút13. 9. 2018 13:58
Casto-kladene-otazky.aspx
  
Často kladené otázky
MSSR Naše služby detailPeter Bubla8. 6. 2016 12:11
/_controltemplates/Anasoft.PortalControls/FAQ.ascx
Reforma-pravnej-upravy-a-financovania-znaleckej--cinnosti.aspx
  
Reforma pravnej upravy a financovania znaleckej cinnosti
MSSR Naše služby detailJana Durdovicova22. 12. 2014 16:18
Aktualne-terminy-odborneho-minima-pre-znalcov,-tlmocnika-a-prekladatelav.aspx
  
Aktualne terminy odborneho minima pre znalcov, tlmocnika a prekladatelav
MSSR Naše služby detailPeter Kohút10. 8. 2018 8:43
Test0905-1196.aspx
  
Test
MSSR Naše služby detailJana Durdovicova5. 9. 2018 15:11
Informácie-pre-záujemcov-o-vypracovanie-znaleckých-úkonov-(Informácie-pre-verejnosť).aspx
  
Informácie pre záujemcov o vypracovanie znaleckých úkonov (Informácie pre verejnosť)
MSSR Naše služby detailPeter Kohút10. 9. 2018 9:38
1-Pôsobnosť-MS-SR-v-rámci-zabezpečovania-výkonu-znaleckej-činnosti.aspx
  
1. Pôsobnosť MS SR v rámci zabezpečovania výkonu znaleckej činnosti
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 11:16
Kto-je-to-znalec-a-čo-je-znalecká-činnosť-.aspx
  
Kto je to znalec a čo je znalecká činnosť
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 11:18
Kto-môže-znalca-požiadať-o-podanie-znaleckého-úkonu0906-5353.aspx
  
Kto môže znalca požiadať o podanie znaleckého úkonu
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 11:21
Určenie-príslušného-znaleckého-odboru-a-odvetvia.aspx
  
Určenie príslušného znaleckého odboru a odvetvia
MSSR Naše služby detailPeter Kohút25. 9. 2018 9:29
Vyhľadávanie-znalca--v-Zozname-znalcov.aspx
  
Vyhľadávanie znalca v Zozname znalcov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút25. 9. 2018 9:32
Objednávka-znaleckého-úkonu.aspx
  
Objednávka znaleckého úkonu
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 11:52
Druhy-znaleckých-úkonov.aspx
  
Druhy znaleckých úkonov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 11:54
Odmeňovanie-znalcov.aspx
  
Odmeňovanie znalcov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 11:55
Poistenie-znalcov.aspx
  
Poistenie znalcov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 11:58
Identifikačné-znaky-znalcov.aspx
  
Identifikačné znaky znalcov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 11:59
Odmietnutie-výkonu-znaleckej-činnosti.aspx
  
Odmietnutie výkonu znaleckej činnosti
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 11:59
Nedostatky-znaleckých-úkonov-a-ich-odstraňovanie.aspx
  
Nedostatky znaleckých úkonov a ich odstraňovanie
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 12:00
Dohľad-MS-SR-a-podanie-podnetu-na-znalca.aspx
  
Dohľad MS SR a podanie podnetu na znalca
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 12:08
Výpis-zo-Zoznamu-znalcov.aspx
  
Výpis zo Zoznamu znalcov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 12:10
Právna-úprava-výkonu-znaleckej-činnosti.aspx
  
Základná právna úprava výkonu znaleckej činnosti
MSSR Naše služby detailPeter Kohút10. 9. 2018 9:40
Informácie-pre-záujemcov-o-vykonávanie-znaleckej-činnosti----Informácie-pre-záujemcov-o-zápis-do-Zoznamu-znalcov.aspx
  
Informácie pre záujemcov o vykonávanie znaleckej činnosti - Informácie pre záujemcov o zápis do Zoznamu znalcov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút10. 9. 2018 8:46
Podmienky-na-zápis-do-Zoznamu-znalcov.aspx
  
Podmienky na zápis do Zoznamu znalcov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 13:46
Správny-poplatok-za-zápis-do-Zoznamu-znalcov.aspx
  
Správny poplatok za zápis do Zoznamu znalcov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút12. 9. 2018 8:23
Prihláška-na-odbornú-skúšku,-priebeh-a-termíny-odborných-skúšok-znalcov.aspx
  
Prihláška na odbornú skúšku, priebeh a termíny odborných skúšok znalcov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút12. 9. 2018 8:18
Prihláška-na-vyrovnávaciu-skúšku,-priebeh-a-termíny-vyrovnávacích-skúšok-znalcov.aspx
  
Prihláška na vyrovnávaciu skúšku, priebeh a termíny vyrovnávacích skúšok znalcov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 13:49
Podrobnosti-o-rozsahu,-spôsobe,-obsahu-a-termínoch-odborného-minima-znalcov.aspx
  
Podrobnosti o rozsahu, spôsobe, obsahu a termínoch odborného minima znalcov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút2. 10. 2018 8:47
Podrobnosti-o-rozsahu,-spôsobe,-obsahu-a-termínoch-špecializovaného-vzdelávania.aspx
  
Podrobnosti o rozsahu, spôsobe, obsahu a termínoch špecializovaného vzdelávania
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 13:51
Zoznam-a-obsahové-vymedzenie-znaleckých-odborov-a-odvetví.aspx
  
Zoznam a obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví
MSSR Naše služby detailPeter Kohút25. 9. 2018 9:35
8-Právna-úprava-výkonu-znaleckej-činnosti2.aspx
  
8. Právna úprava výkonu znaleckej činnosti2
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 13:59
Informácie-pre-znalcov-zapísaných-v-Zozname-znalcov.aspx
  
Informácie pre znalcov zapísaných v Zozname znalcov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 15:01
Poistenie-znalcov-2.aspx
  
Poistenie znalcov 2
MSSR Naše služby detailPeter Kohút10. 9. 2018 8:57
Dočasné-pozastavenie-výkonu-činnosti.aspx
  
Dočasné pozastavenie výkonu činnosti
MSSR Naše služby detailPeter Kohút10. 9. 2018 8:58
Prerušenie-výkonu--činnosti.aspx
  
Prerušenie výkonu činnosti
MSSR Naše služby detailPeter Kohút10. 9. 2018 9:00
Overovanie-odbornej-spôsobilosti-znalcov.aspx
  
Overovanie odbornej spôsobilosti znalcov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút10. 9. 2018 9:01
Zmeny-v-Zozname-znaleckých-odborov-a-odvetví-a-s-tým-súvisiace-zmeny-v-Zozname-znalcov-účinné-od-01-08-2018.aspx
  
Zmeny v Zozname znaleckých odborov a odvetví a s tým súvisiace zmeny v Zozname znalcov účinné od 01.08.2018
MSSR Naše služby detailPeter Kohút10. 9. 2018 9:08
Sústavné-vzdelávanie-znalcov.aspx
  
Sústavné vzdelávanie znalcov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 14:58
Prebiehajúce-legislatívne-procesy-týkajúce-sa-právnej-úpravy-výkonu-znaleckej-činnosti.aspx
  
Prebiehajúce legislatívne procesy týkajúce sa právnej úpravy výkonu znaleckej činnosti
MSSR Naše služby detailPeter Kohút6. 9. 2018 15:01
(Ďalšie dokumenty...)