Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Rýchle spustenie

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Predpisy-upravujuce-cinnost-tlmocnikov-a-prekladatelov.aspx
  
Predpisy upravujúce činnosť tlmočníkov a prekladateľov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút18. 7. 2018 9:57
Skusky-Zapis-a-Vyciarknutie.aspx
  
Skúšky a zápis
MSSR Naše služby detailPeter Kohút18. 7. 2018 9:55
/_controltemplates/Anasoft.PortalControls/FAQ.ascx
Zoznam-tlmocnikov-a-prekladatelov.aspx
  
Zoznam tlmočníkov a prekladateľov
Presmerovaťana.admin14. 11. 2011 13:03
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-vedene-MS-SR/Zoznam-tlmocnikov-a-prekladatelov.aspx
Uvod.aspx
  
Tlmočníci a prekladatelia
MSSR Naše služby detailPeter Kohút13. 9. 2018 13:55
Casto-kladene-otazky.aspx
  
Často kladené otázky
MSSR Naše služby detailana.editor5. 5. 2011 16:01
/_controltemplates/Anasoft.PortalControls/FAQ.ascx
Podanie-staznosti.aspx
  
Podanie sťažnosti/podnetu
Presmerovaťana.admin14. 11. 2011 11:57
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Podanie-staznosti.aspx/_controltemplates/Anasoft.PortalControls/PodnetStaznost.ascx
Reforma-pravnej-upravy-a-financovania--tlmocnickej-a-prekladatelskej-cinnosti.aspx
  
Reforma pravnej upravy a financovania tlmocnickej a prekladatelskej cinnosti
MSSR Naše služby detailJana Durdovicova22. 12. 2014 16:18
Aktualne-terminy-odborneho-minima-pre-znalcov,-tlmocnika-a-prekladatelav.aspx
  
Aktualne terminy odborneho minima pre znalcov, tlmocnika a prekladatelav
MSSR Naše služby detailPeter Kohút18. 7. 2018 14:00
Informácie-pre-záujemcov-o-vypracovanie-tlmočníckych-a-prekladateľských-úkonov-(Informácie-pre-verejnosť).aspx
  
Informácie pre záujemcov o vypracovanie tlmočníckych a prekladateľských úkonov (Informácie pre verejnosť)
MSSR Naše služby detailJana Durdovicova10. 9. 2018 10:46
Informácie-pre-záujemcov-o-vykonávanie-tlmočníckej-a-prekladateľskej-činnosti----Informácie-pre-záujemcov-o-zápis-do-Zoznam.aspx
  
Informácie pre záujemcov o vykonávanie tlmočníckej a prekladateľskej činnosti - Informácie pre záujemcov o zápis do Zoznamu tlmočníkov a tlmočníkov
MSSR Naše služby detailJana Durdovicova10. 9. 2018 11:13
Informácie-pre-tlmočníkov-a-prekladateľov-zapísaných-v-Zozname-tlmočníkov-a-prekladateľov.aspx
  
Informácie pre tlmočníkov a prekladateľov zapísaných v Zozname tlmočníkov a prekladateľov
MSSR Naše služby detailJana Durdovicova10. 9. 2018 11:16
Pôsobnosť-MS-SR-v-rámci-zabezpečovania-výkonu-tlmočníckej-a-prekladateľskej-činnosti.aspx
  
Pôsobnosť MS SR v rámci zabezpečovania výkonu tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 14:48
Kto-je-to-tlmočník-a-prekladateľ-a-čo-je-tlmočnícka-a-prekladateľská-činnosť-.aspx
  
Kto je to tlmočník a prekladateľ a čo je tlmočnícka a prekladateľská činnosť
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 14:54
Kto-môže-tlmočníka-alebo-prekladateľa-požiadať-o-podanie-tlmočníckeho-alebo-prekladateľského-úkonu.aspx
  
Kto môže tlmočníka alebo prekladateľa požiadať o podanie tlmočníckeho alebo prekladateľského úkonu
MSSR Naše služby detailPeter Kohút10. 9. 2018 10:33
Určenie-príslušného-tlmočníckeho--a-prekladateľského-odboru-podľa-jazyka.aspx
  
Určenie príslušného tlmočníckeho a prekladateľského odboru podľa jazyka
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:01
Vyhľadávanie-tlmočníka-alebo-prekladateľa-v-Zozname-tlmočníkov-a-prekladateľov.aspx
  
Vyhľadávanie tlmočníka alebo prekladateľa v Zozname tlmočníkov a prekladateľov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:07
Objednávka-tlmočníckeho-úkonu-alebo-prekladateľského-úkonu.aspx
  
Objednávka tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského úkonu
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:08
Druhy-tlmočníckych-úkonov-a-prekladateľských-úkonov.aspx
  
Druhy tlmočníckych úkonov a prekladateľských úkonov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:09
Odmeňovanie-tlmočníkov-a-prekladateľov.aspx
  
Odmeňovanie tlmočníkov a prekladateľov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:10
Poistenie-tlmočníkov-a-prekladateľov.aspx
  
Poistenie tlmočníkov a prekladateľov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:11
Identifikačné-znaky-tlmočníkov-a-prekladateľov.aspx
  
Identifikačné znaky tlmočníkov a prekladateľov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:13
Odmietnutie-výkonu-tlmočníckej-činnosti-a-prekladateľskej-činnosti.aspx
  
Odmietnutie výkonu tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:14
Nedostatky-tlmočníckych-úkonov-a-prekladateľských-úkonov-a-ich-odstraňovanie.aspx
  
Nedostatky tlmočníckych úkonov a prekladateľských úkonov a ich odstraňovanie
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:15
Dohľad-MS-SR-a-podanie-podnetu-na-tlmočníka-alebo-prekladateľa.aspx
  
Dohľad MS SR a podanie podnetu na tlmočníka alebo prekladateľa
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:16
Výpis-zo-Zoznamu-tlmočníkov-a-prekladateľov.aspx
  
Výpis zo Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:17
Právna-úprava-výkonu-tlmočníckej-a-prekladateľskej-činnosti.aspx
  
Právna úprava výkonu tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:18
1-Podmienky-na-zápis-do-Zoznamu-tlmočníkov-a-prekladateľov.aspx
  
1. Podmienky na zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:20
Správny-poplatok-za-zápis-do-Zoznamu-tlmočníkov-a-prekladateľov.aspx
  
Správny poplatok za zápis do Zoznamu tlmočníkov a prekladateľov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút12. 9. 2018 8:22
Prihláška-na-odbornú-skúšku,-priebeh-a-termíny-odborných-skúšok-tlmočníkov-a-prekladateľov.aspx
  
Prihláška na odbornú skúšku, priebeh a termíny odborných skúšok tlmočníkov a prekladateľov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút12. 9. 2018 8:19
Podrobnosti-o-rozsahu,-spôsobe,-obsahu-a-termínoch-odborného-minima-tlmočníkov-a-prekladateľov.aspx
  
Podrobnosti o rozsahu, spôsobe, obsahu a termínoch odborného minima tlmočníkov a prekladateľov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút25. 9. 2018 12:20
Zoznam-tlmočníckych-a-prekladateľských-odborov-podľa-jazykov.aspx
  
Zoznam tlmočníckych a prekladateľských odborov podľa jazykov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:27
Právna-úprava-výkonu-tlmočníckej-a-prekladateľskej--činnosti.aspx
  
Právna úprava výkonu tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:28
Poistenie-tlmočníkov-a-prekladateľov-2.aspx
  
Poistenie tlmočníkov a prekladateľov 2
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:30
Dočasné-pozastavenie-výkonu-činnosti.aspx
  
Dočasné pozastavenie výkonu činnosti
MSSR Naše služby detailPeter Kohút10. 9. 2018 9:27
Prerušenie-výkonu--činnosti.aspx
  
Prerušenie výkonu činnosti
MSSR Naše služby detailPeter Kohút10. 9. 2018 9:29
Overovanie-odbornej-spôsobilosti-tlmočníkov-a-prekladateľov.aspx
  
Overovanie odbornej spôsobilosti tlmočníkov a prekladateľov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:34
Zmeny-v-Zozname-odborov-podľa-jazykov-a-s-tým-súvisiace-zmeny-v-Zozname-tlmočníkov-a-prekladateľov-účinné-od-01-08-2018.aspx
  
Zmeny v Zozname odborov podľa jazykov a s tým súvisiace zmeny v Zozname tlmočníkov a prekladateľov účinné od 01.08.2018
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 15:36
Sústavné-vzdelávanie-tlmočníkov-a-prekladateľov.aspx
  
Sústavné vzdelávanie tlmočníkov a prekladateľov
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 14:42
Prebiehajúce-legislatívne-procesy-týkajúce-sa-právnej-úpravy-výkonu-tlmočníckej-činnosti-a-prekladateľskej-činnosti.aspx
  
Prebiehajúce legislatívne procesy týkajúce sa právnej úpravy výkonu tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti
MSSR Naše služby detailPeter Kohút7. 9. 2018 14:43
(Ďalšie dokumenty...)