Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Rýchle spustenie

  
  
  
  
  
  
  
2412Predkladaný Návrh zákona a Dôvodová správa k navrhovanej novele Občianskeho zákonníka
  
15. 10. 201815. 10. 2018 9:58Nie
2411Občiansky zákonník prejde najväčšou zmenou od jeho vydania
  
12. 10. 201812. 10. 2018 14:22Nie
2410Gábor Gál rokoval na Rade EÚ pre spravodlivosť v Luxemburgu
  
12. 10. 201812. 10. 2018 12:01Nie
2409Oneskorenie spracovania elektronických podaní e-Podateľňou MSSR
  
11. 10. 201811. 10. 2018 10:55Nie
2408Bratislavská väznica je po rekonštrukcii jednou z najmodernejších
  
10. 10. 201810. 10. 2018 13:50Nie
2407Ostrý štrajk zamestnancov justície nebude
  
9. 10. 20189. 10. 2018 16:29Nie
2406Pracovná skupina rezortu má návrhy na častejšie využívanie domáceho väzenia
  
8. 10. 20188. 10. 2018 11:02Nie
2405OS BA I konečne v nových priestoroch
  
5. 10. 20185. 10. 2018 14:50Nie
2404VÝZVA na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ľudských práv
  
4. 10. 20184. 10. 2018 15:43Nie
2403Uľahčenie obehu niektorých verejných listín v Európskej únii
  
3. 10. 20183. 10. 2018 14:07Nie
2402Gábor Gál: Polrok vo funkcii ministra spravodlivosti
  
1. 10. 20181. 10. 2018 16:11Nie
2401Minister spravodlivosti odovzdal Ceny Karola Planka za rok 2017
  
28. 9. 201828. 9. 2018 10:18Nie
2399Europoslankyne na ministerstve spravodlivosti
  
20. 9. 201820. 9. 2018 12:55Nie
2396AJ POSLANCI POZITÍVNE REAGUJÚ NA LEGISLATÍVNE NÁVRHY REZORTU SPRAVODLIVOSTI
  
14. 9. 201814. 9. 2018 16:01Nie
2395SR bude mať vďaka návrhu rezortu spravodlivosti zástupcov v EÚ prokuratúre
  
14. 9. 201814. 9. 2018 15:52Nie
2394Poslanci rokujú o voľbe ústavných sudcov konštruktívne, minister spravodlivosti je pozitívne prekvapený
  
14. 9. 201814. 9. 2018 15:43Nie
2388Ministerstvo spravodlivosti analyzovalo úspešnosť výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých
  
31. 8. 201831. 8. 2018 13:56Nie
2393Ministerstvo spravodlivosti bude mať nové sídlo
  
11. 9. 201811. 9. 2018 15:16Nie
2392Úvodné slovo k prerokovaniu Správy o úspešnosti výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých (NR SR).
  
11. 9. 201811. 9. 2018 12:47Nie
2391Štrasburg, 6. septembra 2018
  
6. 9. 20186. 9. 2018 15:30Nie
2390Minister spravodlivosti Gábor Gál vymenoval do funkcie 9 notárov
  
4. 9. 20184. 9. 2018 15:17Nie
2389Európsky súd pre ľudské práva v prípadoch Balogh a ďalší proti Slovenskej republike a Engelhardt proti Slovenskej republike rozhodol v neprospech Slovenskej republiky
  
4. 9. 20184. 9. 2018 15:06Nie
2385Vláda schválila 4 zlepšujúce návrhy zákonov rezortu spravodlivosti
  
22. 8. 201822. 8. 2018 16:55Nie
2387Žiadosti o dotácie je možné predložiť ešte mesiac
  
23. 8. 201823. 8. 2018 14:23Nie
2386Ministerstvo spravodlivosti má novú štátnu tajomníčku
  
23. 8. 201823. 8. 2018 11:15Nie
2383Novela „RPVS zákona“ sprísňuje boj so schránkovými firmami
  
21. 8. 201821. 8. 2018 9:25Nie
2384Ministerstvo spravodlivosti konzultuje s Radou Európy zlepšenia efektívnosti slovenského súdnictva
  
21. 8. 201821. 8. 2018 9:52Nie
2382Záujemcov o osobný bankrot enormne pribúda
  
20. 8. 201820. 8. 2018 8:56Nie
2381Vrcholné inštitúcie justície sa zhodli na spôsobe voľby ústavných sudcov
  
13. 8. 201813. 8. 2018 10:30Nie
2380Ministerstvo spravodlivosti SR novelou vylepšuje „protischránkový zákon“ po roku jeho fungovania v praxi
  
8. 8. 20188. 8. 2018 13:48Nie
2379Rezort spravodlivosti legislatívou intenzívne pomáha v aktivitách proti fašizmu a rasizmu
  
2. 8. 20182. 8. 2018 11:53Nie
2378Výzva na predkladanie nominácií na člena/ členku Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „Rada“)
  
1. 8. 20181. 8. 2018 16:37Nie
2377Mimoriadna technická odstávka web stránky MS SR
  
30. 7. 20185. 8. 201830. 7. 2018 11:18Nie
2375Transparentné pravidlá pri využívaní a odmeňovaní právnych služieb advokátov zo strany štátu
  
27. 7. 201827. 7. 2018 14:26Nie
2374V súťaži na novú budovu pre ministerstvo sú 4 ponuky
  
23. 7. 201823. 7. 2018 16:39Nie
2371Vyhlásenie k vydaniu A. A. Jandieva
  
18. 7. 201818. 7. 2018 12:53Nie
2373Európska komisia pre efektívnu justíciu (CEPEJ) odporúča časové rámce v súdnom konaní
  
23. 7. 201823. 7. 2018 14:02Áno
2372Ministerstvo spravodlivosti pokračuje v konzultáciách s Radou Európy o zlepšení efektívnosti slovenského súdnictva
  
18. 7. 201818. 7. 2018 17:15Nie
2370Ministerstvo spravodlivosti SR sprístupnilo výstavu diel handicapovaných umelcov
  
13. 7. 201813. 7. 2018 17:09Nie
2369Rezort spravodlivosti čakajú konzultácie odborníkov z Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ)
  
6. 7. 20186. 7. 2018 7:27Nie
2368Minister spravodlivosti SR aktívne rieši priestorové problémy BA súdov
  
4. 7. 20184. 7. 2018 15:02Nie
2366Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť prvýkrát zasadla s novým predsedom- ministrom spravodlivosti SR Gáborom Gálom
  
4. 7. 20184. 7. 2018 11:41Nie
2365Ochrana dlžníkov pred pochybnými subjektmi: Slovenská advokátska komora sa pripojila k iniciatíve MS SR
  
3. 7. 20183. 7. 2018 12:46Nie
2364Odborná pracovná skupina začala s analýzou možností rozsiahlejšieho využívania elektronických náramkov
  
2. 7. 20182. 7. 2018 11:47Nie
2363Zástupkyňa SR pred ESĽP upozorňuje na ďalšiu rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, týkajúcu sa odoberania detí zo starostlivosti biologických rodičov
  
29. 6. 201829. 6. 2018 15:16Nie
2361Záujemcov o osobný bankrot pribúda, pochybných subjektov vydávajúcich sa za pracovníkov Centra právnej pomoci tiež
  
27. 6. 201827. 6. 2018 14:10Nie
2360Sekcia civilného práva MS SR pomáha riešiť problémy s osobným bankrotom
  
22. 6. 201822. 6. 2018 15:09Nie
2359Európsky súd pre ľudské práva 14. júna 2018 zverejnil svoje rozhodnutie z 22. mája 2018, ktorým v prípade Yegorov proti Slovenskej republike rozhodol v prospech Slovenskej republiky.
  
21. 6. 201821. 6. 2018 15:35Nie
2354Parlament schválil v prvom čítaní návrh zákona o výbere zástupcov SR pre Európsku prokuratúru
  
20. 6. 201820. 6. 2018 10:42Áno
2352Eurokomisárka pre spravodlivosť rokovala s ministrom spravodlivosti SR Gáborom Gálom
  
11. 6. 201811. 6. 2018 12:32Nie
2351Európsky súd pre ľudské práva v prípade Štvrtecký proti Slovenskej republike rozhodol v prospech Slovenskej republiky
  
7. 6. 20187. 6. 2018 9:44Nie
2350Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie
  
5. 6. 20187. 6. 20185. 6. 2018 17:20Nie
2344Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže SR vymenovaný do hodnosti generála
  
30. 5. 201830. 5. 2018 12:03Nie
2342Minister spravodlivosti SR Gábor Gál predstavil navrhované zmeny pri voľbe ústavných sudcov
  
28. 5. 201828. 5. 2018 16:18Áno
2341Prezident SR vymenoval tridsiatich sudcov bez časového obmedzenia
  
25. 5. 201825. 5. 2018 12:01Áno
2339Minister spravodlivosti odovzdal do užívania zrekonštruované priestory v Nitre
  
23. 5. 201823. 5. 2018 13:49Nie
2334Minister spravodlivosti SR Gábor Gál rokoval s verejnou ochrankyňou práv
  
9. 5. 20189. 5. 2018 15:07Nie
2332Minister spravodlivosti SR Gábor Gál osobne konzultoval situáciu s množstvom spisov s predsedníčkou Okresného súdu Bratislava I
  
9. 5. 20189. 5. 2018 14:04Nie
2326Upozornenie pre prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov ​
  
9. 5. 201824. 4. 2018 14:08Nie
2329Minister spravodlivosti SR Gábor Gál rokoval s predsedníčkou Ústavného súdu SR Ivettou Macejkovou
  
3. 5. 20183. 5. 2018 15:48Nie
2328Dominka proti Slovenskej republike
  
26. 4. 201826. 4. 2018 14:59Nie
2327​Zrekonštruovaný Ústav na výkon trestu v Dubnici nad Váhom
  
25. 4. 201825. 4. 2018 18:57Nie
2325Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva bude rozhodovať vo veci  Strand Lobben a ďalší v. Nórsko (č. 37283/13) týkajúcej sa pozbavenia rodičovských práv matky vo vzťahu k jej staršiemu synovi a jeho adopcie
  
9. 4. 201823. 4. 2018 9:42Nie
2324Vláda schválila návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra
  
20. 4. 201820. 4. 2018 11:31Nie
2323Konferencia na vysokej úrovni „Pokračujúca reforma systému Európskeho dohovoru o ľudských právach – lepšia vyváženosť, zlepšená ochrana“
  
16. 4. 201819. 4. 2018 11:44Nie
2322Plánovaná pravidelná technická odstávka ÚPVS
  
17. 4. 201819. 4. 201817. 4. 2018 13:51
2321Výbor Rady Európy proti mučeniu navštívil Slovenskú republiku
  
9. 4. 201813. 4. 2018 12:26Nie
2320Minister spravodlivosti navštívil väznicu v Leopoldove
  
6. 4. 20186. 4. 2018 16:33Nie
2319Minister sa v Prešovskom kraji stretol so sudcami aj väzenskými dozorcami
  
4. 4. 20184. 4. 2018 18:22Nie
2318Rozsudok ESĽP v prípade Smolko proti SR
  
29. 3. 201829. 3. 2018 12:31Nie
2317Nový minister spravodlivosti Gábor Gál sa ujal úradu
  
22. 3. 201822. 3. 2018 16:39Nie
2316Nedostupnosť elektronických služieb MV SR
  
16. 3. 201818. 3. 201816. 3. 2018 16:17
2315Odpočet ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej
  
15. 3. 201815. 3. 2018 17:50Nie
2314Schôdza NR SR aj o jednoduchšom zaisťovaní majetku z trestnej činnosti
  
14. 3. 201814. 3. 2018 12:27Áno
2312​L. Žitňanská s členmi kontrolnej misie Európskeho parlamentu
  
9. 3. 20189. 3. 2018 14:48Nie
2311​Ako vyjsť z dlhovej pasce. Rok s novými pravidlami osobného bankrotu.
  
6. 3. 20186. 3. 2018 11:38Nie
2298Agenda MS SR na rok 2018
  
26. 1. 201826. 1. 2018 14:29Nie
2310Správa k stavu justície /CEPEJ/
  
28. 2. 201828. 2. 2018 16:01Nie
2309Vláda schválila projekt výstavby novej väznice
  
27. 2. 201823. 2. 2018 18:23Nie
2308Technická odstávka ÚPVS
  
23. 2. 201824. 2. 201823. 2. 2018 18:11
2307Plánovaná technická odstávka ÚPVS
  
19. 2. 201822. 2. 201819. 2. 2018 17:21
2306Oznam o odstávke Registra právnických osôb
  
15. 2. 201815. 2. 201812. 2. 2018 15:50
2303Parlament schválil zmeny pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
  
6. 2. 20186. 2. 2018 12:04Nie
2301Jednoduchšie zaisťovanie majetku z trestnej činnosti
  
31. 1. 201831. 1. 2018 11:43Nie
2300Revízia rozsudku ESĽP proti SR v prípade Silášová a ďalší proti SR
  
30. 1. 201830. 1. 2018 11:34Nie
2297Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v ďalších ôsmich prípadoch týkajúcich sa regulovaného nájomného
  
9. 1. 201812. 1. 2018 12:53Nie
2296​Technická odstávka webového sídla MS SR
  
12. 1. 201814. 1. 201812. 1. 2018 11:40
2295Dočasné obmedzenie na portáli ÚPVS
  
9. 1. 20189. 1. 20189. 1. 2018 15:58
2294​Technická odstávka na Ústrednom portáli verejnej správy​
  
5. 1. 20187. 1. 20185. 1. 2018 12:12
2293Mimoriadna technická odstávka na Ústrednom portáli verejnej správy
  
5. 1. 20187. 1. 20184. 1. 2018 8:29Nie
2290Prehľad zmien účinných od 1. januára 2018
  
2. 1. 201822. 12. 2017 13:04Nie
2285Rok 2017 na ministerstve spravodlivosti
  
19. 12. 201719. 12. 2017 13:40Nie
2282Cenu za prínos v oblasti ľudských práv získal Andrej Bán
  
14. 12. 201714. 12. 2017 16:00Nie
2281Technická odstávka na Ústrednom portáli verejnej správy
  
12. 12. 201714. 12. 201712. 12. 2017 14:14Nie
2280Ministerstvo spravodlivosti sa pripojilo k Charte diverzity SR
  
1. 12. 20171. 12. 2017 15:29Nie
2277Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade MAC TV s. r. o. proti Slovenskej republike
  
28. 11. 201728. 11. 2017 14:19Nie
2188Veľké zmeny v exekúciách
  
31. 3. 201731. 3. 2017 15:19Nie
2275Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva proti Slovenskej republike týkajúci sa porušenia práva na súkromie v konaní podľa nariadenia Brusel II bis
  
21. 11. 201722. 11. 2017 11:15Nie
2274Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v oblasti ochrany ľudských práv
  
16. 11. 201716. 11. 2017 13:00Nie
2273Výborové konanie Európskeho súdu pre ľudské práva na právneho experta
  
15. 11. 201715. 11. 2017 15:04Nie
1 - 100Ďalšia