Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Rýchle spustenie

  
  
Typ obsahu
  
  
  
Kolekcia dokumentov: HS-KONERACKÝ Daniel-1749-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2018-08-13
  
Hodnotenie sudcu16. 10. 2018 15:56Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-KOLLÁROVÁ Nina-1521-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2018-06-28
  
Hodnotenie sudcu10. 9. 2018 16:59Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-SOPKOVÁ Iveta-1733-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2018-06-25
  
Hodnotenie sudcu21. 8. 2018 16:35Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-KAČMÁR Erik-1729-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2018-06-25
  
Hodnotenie sudcu21. 8. 2018 16:28Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-TOMKOVÁ Nora-1249-v súvislosti s výberovým konaním-2018-06-26
  
Hodnotenie sudcu10. 8. 2018 7:02Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-ROHÁRIK Pavel-469-v súvislosti s výberovým konaním-2018-07-24
  
Hodnotenie sudcu10. 8. 2018 6:59Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-KESELICOVÁ Jana-1665-v súvislosti s výberovým konaním-2018-06-28
  
Hodnotenie sudcu30. 7. 2018 12:29Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-BUGEĽ Jaroslav-261-v súvislosti s výberovým konaním-2018-06-28
  
Hodnotenie sudcu30. 7. 2018 12:25Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-KRČ Dušan-1695-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2018-06-07
  
Hodnotenie sudcu19. 7. 2018 14:13Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-VOJTKO Stanislav-1658-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2018-06-13
  
Hodnotenie sudcu19. 7. 2018 13:50Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-ŠTEFANIČOVÁ Agáta-1668-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2018-06-15
  
Hodnotenie sudcu19. 7. 2018 13:47Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-KOVÁČOVÁ Lenka-1590-v súvislosti s výberovým konaním-2018-07-03
  
Hodnotenie sudcu19. 7. 2018 13:40Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-ŠAMKO Peter-86-v súvislosti s výberovým konaním-2018-06-18
  
Hodnotenie sudcu17. 7. 2018 13:14Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-ŠTIFT Peter-1404-v súvislosti s výberovým konaním-2018-06-18
  
Hodnotenie sudcu17. 7. 2018 13:12Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-VESELOVSKÁ Danica-852-v súvislosti s výberovým konaním-2018-06-18
  
Hodnotenie sudcu17. 7. 2018 13:10Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-DZURDZÍK Michal-1741-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2018-06-18
  
Hodnotenie sudcu17. 7. 2018 13:09Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-LUKÁČ Juraj-1730-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2018-06-11
  
Hodnotenie sudcu17. 7. 2018 13:05Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-KLUKOŠ Branislav-1585-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2018-06-11
  
Hodnotenie sudcu17. 7. 2018 13:04Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-ŠIŠKOVÁ Eva-1432-v súvislosti s výberovým konaním-2018-05-21
  
Hodnotenie sudcu6. 7. 2018 14:37Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-BALEGOVÁ Martina-1508-v súvislosti s výberovým konaním-2018-05-22
  
Hodnotenie sudcu6. 7. 2018 14:29Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-VACKOVÁ Soňa-1472-v súvislosti s výberovým konaním-2018-05-22
  
Hodnotenie sudcu6. 7. 2018 14:27Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-KESELICOVÁ Jana-1665-v súvislosti s výberovým konaním-2018-05-03
  
Hodnotenie sudcu6. 7. 2018 13:29Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-BUGEĽ Jaroslav-261-v súvislosti s výberovým konaním-2018-05-03
  
Hodnotenie sudcu6. 7. 2018 13:24Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-WÄNKEOVÁ Dana-1253-v súvislosti s výberovým konaním-2018-06-15
  
Hodnotenie sudcu3. 7. 2018 19:46Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-TOPOĽANČÍK Vladimír-1654-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2018-06-11
  
Hodnotenie sudcu26. 6. 2018 14:58Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-KRAJČIOVÁ Renáta-1619-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2018-06-11
  
Hodnotenie sudcu26. 6. 2018 14:57Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-MANOVÁ Miriam-1639-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2018-04-10
  
Hodnotenie sudcu13. 6. 2018 11:28Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-KAŠÍKOVÁ Mária-1594-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2018-04-16
  
Hodnotenie sudcu17. 5. 2018 15:05ana.admin
Kolekcia dokumentov: HS-KURÁK Vladimír-1627-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2018-04-16
  
Hodnotenie sudcu4. 5. 2018 8:57Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-HARTELOVÁ Zuzana-1723-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2018-04-16
  
Hodnotenie sudcu4. 5. 2018 8:54Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-JAVORKOVÁ Beáta-1411-v súvislosti s výberovým konaním-2018-03-15
  
Hodnotenie sudcu30. 4. 2018 15:19Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-MECELOVÁ Terézia-1755-v súvislosti s výberovým konaním-2018-03-16
  
Hodnotenie sudcu13. 4. 2018 9:55Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-RAGAN Igor-1669-v súvislosti s výberovým konaním-2018-02-15
  
Hodnotenie sudcu12. 4. 2018 9:37Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-SNINSKÝ Marián-700-v súvislosti s výberovým konaním-2018-02-15
  
Hodnotenie sudcu4. 4. 2018 10:51Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-KUČEROVÁ Zuzana-1479-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-03-03
  
Hodnotenie sudcu26. 3. 2018 13:17Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-KORBEĽOVÁ Eva-460-v súvislosti s výberovým konaním-2018-02-22
  
Hodnotenie sudcu19. 3. 2018 12:17Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-ZDRÁHALOVÁ RÚFUSOVÁ Silvia-1867-v súvislosti s výberovým konaním-2018-02-28
  
Hodnotenie sudcu19. 3. 2018 12:15Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-ŠTUBNIAK Martin-1706-v súvislosti s výberovým konaním-2018-02-22
  
Hodnotenie sudcu19. 3. 2018 12:13Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-MIKLOVÁ Anna-939-podľa § 151w ods. 2 až 4-2015-12-09
  
Hodnotenie sudcu8. 3. 2018 14:38ana.admin
Kolekcia dokumentov: HS-ŤAŽIAROVÁ Bibiána-1408-v súvislosti s výberovým konaním-2018-02-08
  
Hodnotenie sudcu6. 3. 2018 11:06Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-BUNDZELOVÁ Ľubica-678-v súvislosti s výberovým konaním-2018-02-08
  
Hodnotenie sudcu6. 3. 2018 11:05Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-VANKOVÁ Ľuboslava-1409-v súvislosti s výberovým konaním-2018-02-08
  
Hodnotenie sudcu6. 3. 2018 11:03Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-ARNOULDOVÁ Katarína-1452-v súvislosti s výberovým konaním-2018-02-08
  
Hodnotenie sudcu6. 3. 2018 10:58Systémové konto
Kolekcia dokumentov: HS-SLOVINSKÝ Ján-1096-podľa § 151w ods. 2 až 4-2014-03-31
  
Hodnotenie sudcu2. 3. 2018 15:34Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-WEISEROVÁ Júlia-1098-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-03-31
  
Hodnotenie sudcu2. 3. 2018 15:31Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ŠŤASTNÁ Katarína-1537-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-03-31
  
Hodnotenie sudcu2. 3. 2018 15:31Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-SEMANOVÁ Stanislava-1095-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-03-31
  
Hodnotenie sudcu2. 3. 2018 15:30Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-RUSNÁK Radoslav-1094-podľa § 151w ods. 2 až 4-2015-03-31
  
Hodnotenie sudcu2. 3. 2018 15:30Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-PUKLUŠOVÁ Darina-1091-podľa § 151w ods. 2 až 4-2015-03-31
  
Hodnotenie sudcu2. 3. 2018 15:29Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-HERICHOVÁ Eva-1087-podľa § 151w ods. 2 až 4-2014-03-31
  
Hodnotenie sudcu2. 3. 2018 15:29Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-GARGULOVÁ Jana-1086-podľa § 151w ods. 2 až 4-2014-03-31
  
Hodnotenie sudcu2. 3. 2018 15:29Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-FEDORKOVÁ Blažena-1085-podľa § 151w ods. 2 až 4-2015-03-31
  
Hodnotenie sudcu2. 3. 2018 15:28Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-DUBOVINSKÁ Viera-1083-podľa § 151w ods. 2 až 4-2015-03-31
  
Hodnotenie sudcu2. 3. 2018 15:28Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-BLAHOVSKÁ Mária-1082-podľa § 151w ods. 2 až 4-2015-03-31
  
Hodnotenie sudcu2. 3. 2018 15:27Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-BALÁŽ Radoslav-1682-podľa § 151w ods. 2 až 4-2017-03-31
  
Hodnotenie sudcu2. 3. 2018 15:27Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-SLOVINSKÁ Anna-1097-podľa § 151w ods. 2 až 4-2014-03-31
  
Hodnotenie sudcu2. 3. 2018 15:25Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-BARAN Martin-994-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-12
  
Hodnotenie sudcu2. 3. 2018 15:15Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-BALÁŽOVÁ Magdaléna-827-podľa § 151w ods. 2 až 4-2014-03-31
  
Hodnotenie sudcu2. 3. 2018 15:14Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-MIKLOŠOVÁ Zuzana-1709-podľa § 151w ods. 2 až 4-2017-03-31
  
Hodnotenie sudcu1. 3. 2018 9:35Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-GANDŽALA Ján-453-podľa § 151w ods. 2 až 4-2015-04-28
  
Hodnotenie sudcu1. 3. 2018 9:11Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-HRNEKOVÁ Andrea-1347-podľa § 151w ods. 2 až 4-2017-05-02
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 20:04Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ŠALIGOVÁ Denisa-1556-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-10-17
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 20:02Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-TRUBANOVÁ Mária-1603-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-05-03
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:33Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ŠIŠKOVÁ Alena-1441-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-05-02
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:32Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ŠIKUTA Ján-89-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-05-03
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:32Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-SVETLOVSKÁ Alena-1355-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-05-03
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:32Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-SLUK Marián-799-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-05-03
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:31Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ZEMANÍKOVÁ Jana-441-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-02
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:20Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-VLADIK Martin-439-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-04
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:20Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-TRENČAN Marián-583-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-22
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:19Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-VALAŠÍKOVÁ Monika-99-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-22
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:19Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-SERBOVÁ Jana-80-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-02
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:18Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-PRIECELOVÁ Alena-421-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-03
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:18Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-PRAMUKOVÁ Katarína-205-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-02
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:18Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-POHANČENÍK Viliam-577-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-18
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:17Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-PIOVARTSY Martin-74-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-02
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:17Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-PEPELOVÁ Viera-416-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-02
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:16Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-PETRÍKOVÁ Viera-1192-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-04
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:16Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-MINIČOVÁ Beáta-1420-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-02
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:15Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-MEDEROVÁ Gabriela-198-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-03
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:15Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-MARKOVÁ Anna-410-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-03
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:14Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-LIČKOVÁ Darina-51-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-02
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:14Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-LANGOVÁ Soňa-50-podľa § 151w ods. 2 až 4-2015-09-09
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:13Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-KRAJČOVIČOVÁ Elena-401-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-03
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:13Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-KÚDELOVÁ Ľubomíra-402-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-02
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:12Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-KOLCUN Jozef-266-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-04
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:11Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-KLIMENT Juraj-397-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-02
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:11Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-IZAKOVIČOVÁ Ivana-34-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-02
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:10Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-HULLOVÁ Jana-124-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-03
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:10Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-HARABIN Štefan-387-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-02
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:09Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-GÓRÁSZ Ladislav-385-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-04
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:09Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-FRANCISCY Emil-383-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-04
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:08Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-DUĽA Libor-737-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-02
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:08Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ČIMO Dušan-312-podľa § 151w ods. 2 až 4-2015-07-02
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:07Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-BENCZOVÁ Katarína-286-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-09-12
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:07Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-BARGEL Martin-339-podľa § 151w ods. 2 až 4-2015-06-26
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:06Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ČANÁDYOVÁ Erika-345-podľa § 151w ods. 2 až 4-2015-07-29
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 19:06Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-BAKOŠOVÁ Edita-309-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-02-04
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 18:53Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ZEMKOVÁ Jana-553-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-03-02
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 18:52Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-URBANCOVÁ Jarmila-335-podľa § 151w ods. 2 až 4-2016-03-02
  
Hodnotenie sudcu28. 2. 2018 18:52Michaela Semufova
1 - 100Ďalšia